Get Adobe Flash player
Vinaora Nivo Slider 3.x

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นพ.ชัชวาล โภโค
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.โรงพยาบาลสอยดาว

สแกนQR CODE รับบริจาค

Translate

thenkm

Login Form

ปฏิทิน

ตุลาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 

 


 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 8936 8937  26 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 8933 8934 8935  26 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8842 8841 8849 8852  25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8840  25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8846 8847 8848 8853  25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8855  25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8845 8850 8843 8851  25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป 8844  25 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 8867  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาให้บริการนอกเวลาตรวจเช็คแก้ไข ครุภัณฑ์การแพทย์8866   21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8864 8865 8868  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเปล (รายชั่วโมง) 8792 8793 8794 8795 8796  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำตึก (รายชั่วโมง) 8791  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ (รายชั่วโมง) 8788 8789 8790  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเภสัชกร (รายชั่วโมง) 8787  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประกอบอาหาร 8785 8786  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและพื้นที่ภายในรพ. 8780 8781  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 8778 8779 8782 8783 8784  21 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8751 19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 8750  19 ตุลาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร (รายวัน) 7374 7616 76177875 7876 7906  19 ตุลาคม 2564