Get Adobe Flash player
Vinaora Nivo Slider 3.x

สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นพ.ชัชวาล โภโค
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผอ.โรงพยาบาลสอยดาว

สแกนQR CODE รับบริจาค

Translate

thenkm

Login Form

ปฏิทิน

พฤศจิกายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 


 

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานเปล 9618 9619 9620 9621 9622  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำตึก 9617  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ 9614 9615 9616  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเภสัชกร 9613  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประกอบอาหาร 9610 9611 9612  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและพื้นที่รพ. 9605 9606  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 9603 9604 9607 9608 9609  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน 9515  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 9335 9513 9514 9516  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 8211  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8210  26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9749 9747 9750 9751 9748  24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9754  24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9752  24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9753 9746  24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ 9725 - 9727  23 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 9643 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 9432 9433  22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9434  22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 9521  19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9514  19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนายแพทย์ตรวจงานเวชระเบียน 9059  18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ 9058  18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร 7990  18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 9494  17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 9487 - 9493 9495 - 9503  17 พฤศจิกายน 2564