Get Adobe Flash player
กีฬาสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
Number of images in category: 19
Category Viewed: 9x
หน่วยแพทย์พระราชทาน

หน่วยแพทย์พระราชทาน
ศาลากลางหมู่บ้านหนองมะค่า
วันที่ 9 ตุลาคม 2562

 

Number of images in category: 68
Category Viewed: 132x
วันหอมความดี 62
Number of images in category: 118
Category Viewed: 184x
งานวิจัยการศึกษาผลการบริโภคข้าวกล่อง

งานวิจัยการศึกษาผลการบริโภคข้าวกล่องต่อการควบคุมระดับน้ำตาล
HbA1c ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรพ.สอยดาว

 

Number of images in category: 19
Category Viewed: 33x
ยินดีต้อนรับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ยินดีต้อนรับ
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ เขต6, นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์, นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์
นพ.สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และคณะทุกท่าน ที่มาตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลสอยดาว
วันที่ 17 เมษายน 2562

 

Number of images in category: 18
Category Viewed: 213x
สืบสานประเพณีสงกรานต์ รพ.สอยดาว

ร่วมงานประเพณีสงกรานต์เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธวิสุทธิทศพลยานประทานสันติสุข
สรงน้ำพระ ขอพร รดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่
วันที่ 11 เมษายน 2562

 

Number of images in category: 50
Category Viewed: 217x
งานทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลสอยดาว

งานทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลสอยดาว
เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ตึกอุบัติเหตุ ๔ ชั้น ผู้ป่วยนอก

 

Number of images in category: 185
Category Viewed: 570x
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

Number of images in category: 8
Category Viewed: 84x
ภาพผู้บริจาคให้รพ.สอยดาว
Number of images in category: 32
Category Viewed: 1125x
ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย
Number of images in category: 11
Category Viewed: 362x
big cleaning day ๕๙
Number of images in category: 27
Category Viewed: 517x
ทำบุญประจำปี59โรงพยาบาลสอยดาว
Number of images in category: 14
Category Viewed: 415x
คณะคปสจโรงพยาบาลสอยดาว
Number of images in category: 44
Category Viewed: 615x
ตลาดนัดพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่2
Number of images in category: 22
Category Viewed: 0x
รับกิตติกรรมประกาศ59
Number of images in category: 46
Category Viewed: 0x
คณะผู้เยี่ยมสำรวจงานคุณภาพ HA
Number of images in category: 20
Category Viewed: 295x
งานวันไตโลก
Number of images in category: 82
Category Viewed: 728x
25ปีโรงพยาบาลสอยดาว
Number of images in category: 90
Category Viewed: 0x
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558
Number of images in category: 11
Category Viewed: 268x
สุขภาพดีวิถีคนจันทร์58
Number of images in category: 40
Category Viewed: 0x
เชิญเจ้าหน้าที่ร่วมทำแผนยุทธ
Number of images in category: 21
Category Viewed: 341x
อบรมนมแม่58
Number of images in category: 20
Category Viewed: 0x
ประชุมHA_58
Number of images in category: 16
Category Viewed: 278x
การอบรมNCD Online58
Number of images in category: 18
Category Viewed: 285x
อบรมหลักการป้องกันการติดเชื้อ
Number of images in category: 13
Category Viewed: 260x
การเตรียมความพร้อมในการ re-accredited HA
Number of images in category: 12
Category Viewed: 276x
รับการประเมินการพัฒนาคุณภาพ58
Number of images in category: 16
Category Viewed: 0x
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี๒๕๕๘
Number of images in category: 11
Category Viewed: 400x
วันเด็กแห่งชาติ58
Number of images in category: 14
Category Viewed: 0x
งานปีใหม่58
Number of images in category: 60
Category Viewed: 0x
งานกีฬาสีภายใน 58
Number of images in category: 49
Category Viewed: 0x
	ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
Number of images in category: 33
Category Viewed: 261x
ทำบุญประจำปี57โรงพยาบาลสอยดาว
Number of images in category: 31
Category Viewed: 0x
สุขสันต์วันลอยกระทง 57
Number of images in category: 41
Category Viewed: 0x
ประชุมเจ้าหน้าที่57
Number of images in category: 19
Category Viewed: 0x
มหกรรมคุณภาพ สอยดาวมุ่งสู่ดาว
Number of images in category: 65
Category Viewed: 503x
ซ้อมแผนอัคคีไฟ
Number of images in category: 53
Category Viewed: 511x
สงกรานต์57
Number of images in category: 55
Category Viewed: 13x
รับรางวัล แพทย์ดีเด่น ด้านบริการ
Number of images in category: 15
Category Viewed: 232x
นิเทศ คปสอ.สอยดาว รอบ๑
Number of images in category: 65
Category Viewed: 504x
งานทำบุญโรงพยาบาลสอยดาว ๒๕๕๗
Number of images in category: 43
Category Viewed: 493x
งานสังสรรค์ คปสอ.สอยดาว ปี๒๕๕๗
Number of images in category: 105
Category Viewed: 656x
การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๖
Number of images in category: 22
Category Viewed: 217x
DPAC คลินิกไร้พุง
Number of images in category: 52
Category Viewed: 546x
ปันผลเงินสหกรณ์โรงพยาบาล
Number of images in category: 25
Category Viewed: 278x
big cleaning day ๕๖
Number of images in category: 40
Category Viewed: 233x
อบรมแกนนำแม่วัยรุ่น..2
Number of images in category: 36
Category Viewed: 0x
อบรมแกนนำแม่วัยรุ่น..1
Number of images in category: 21
Category Viewed: 0x
มหกรรมผลงานพัฒนาคุณภาพ
Number of images in category: 24
Category Viewed: 255x
งานแสดงมุฑิตาจิต
Number of images in category: 28
Category Viewed: 268x
รับใบประกาศ..จิตอาสา56
Number of images in category: 18
Category Viewed: 0x
ประชุมเจ้าหน้าที่56
Number of images in category: 10
Category Viewed: 0x
คปสจ...สัญจร56
Number of images in category: 18
Category Viewed: 1x
สงกรานต์56
Number of images in category: 57
Category Viewed: 580x
 
Powered by Phoca Gallery