คณะผู้บริหาร
Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นพ.ธวัช คงคาลัย
ผอ.โรงพยาบาลสอยดาว

Login Form

ปฏิทิน

สิงหาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


คณะผู้บริหาร

 

นพ.ธวัช คงคาลัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประธานกรรมการบริหาร

 

นางประภัสสร เจริญนาม
หัวหน้าพยาบาลชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการ

นพ.ชัชวาล โภโค
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการ

นางสาวชาดา หอมสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
คณะกรรมการและเลขา

นางสาวมรกต กฤษ์รัตนวารี
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
คณะกรรมการ

นายจตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชา
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
คณะกรรมการ

นายวิรัช ไทยนิยม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะกรรมการ

นางสาวกานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
ทันตแพทย์ชำนาญการ
คณะกรรมการ

 

นางเกศรา สิทธิประภา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
คณะกรรมการ