ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ IT SERVICE SYSTEM

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลการทำงาน ประวัติการซ่อมคอมพิวเตอร์ ทะเบียนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ข้อมูลการทำงาน

บันทึกข้อมูลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประจำวัน ข้อมูลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร

ทะเบียนอุปกรณ์

ระบบทะเบียนอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล รายละเอียด สถานะ ประวัติการซ่อมบำรุง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ต่อพ่วงภายในองค์กร

รายงาน

รายงานข้อมูลการทำงาน สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงานทะเบียนอุปกรณ์ รายงานประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงาน ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ฯลฯ