ระบบแจ้งซ่อมบำรุง Service Maintenance System

แจ้งซ่อมบำรุง บันทึกข้อมูลการทำงาน ประวัติการซ่อมบำรุง ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์

ข้อมูลการทำงาน

บันทึกข้อมูลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประจำวัน ข้อมูลการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การแพทย์ ภายในองค์กร

ทะเบียนอุปกรณ์

ระบบทะเบียนอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล รายละเอียด สถานะ ประวัติการซ่อมบำรุง อุปกรณ์การแพทย์ และ อุปกรณ์ ต่อพ่วงภายในองค์กร

รายงาน

รายงานข้อมูลการทำงาน สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงานทะเบียนอุปกรณ์ รายงานประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงาน ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ฯลฯ