งานวิจัย / วิชาการ

UGIB slide - IE slide - IE topic 64

อ่านเพิ่มเติม...

Comparing Sensitivity and Specitivity of FBS
and HbA1C in Type 2 Diabetic Patient in 
Soidao Hospital

อ่านเพิ่มเติม...

Review of death cases 2017-2018 soidao

อ่านเพิ่มเติม...

ANTIBIOTICS IN FRESH TRAUMATIC WOUND

อ่านเพิ่มเติม...

ACUTE CORONARY SYNDROME

อ่านเพิ่มเติม...

ER Soidao Statistics 63

อ่านเพิ่มเติม...

Antibiotics in respiratory
tract infection

อ่านเพิ่มเติม...

Chikungunya stat
Soida Hospital 63

อ่านเพิ่มเติม...

Antibiotics in Normal Term Labor
(Responsible Use of Antibiotics, RUA)

อ่านเพิ่มเติม...

Factors affecting changes
of ARV regimen in HIV
patients

อ่านเพิ่มเติม...

CKD Clinic
SoidaoHospital 60-61

อ่านเพิ่มเติม...

pregnancy in soidao hospital

อ่านเพิ่มเติม...

Amenia-Present
Soidao Hospital

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาสาเหตุการตาย และการบันทึกสาเหตุ
02/01/63

อ่านเพิ่มเติม...

Case Holistic1 - 2
Interesting Case

อ่านเพิ่มเติม...

interesting case pasathorn
interesting case soidao (1)
Case 1

อ่านเพิ่มเติม...