รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 161 ถึง 180 จาก 1,049 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
16112 ม.ค. 64
เวลา : 11:35
นางสาวโสภิดา เลขการPrinter ถ่ายเอกสารไม่ได้ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ตัวสแกนเนอร์ชำรุดขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก **ซ่อมไม่คุ้มแนะนำให้ใช้ปริ้นเอกสารได้อย่างเดียวแต่สแกนไม่ได้**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16212 ม.ค. 64
เวลา : 11:03
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยPrinter พิมพ์ตัวหนังสือขาดขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16307 ม.ค. 64
เวลา : 09:30
นางทิพย์วรรณ ชัยยะเครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์ข้อมูลแล้วค้าง เวลาปิดไม่ดับต้องปิดหลายครั้งลง Windows ใหม่ (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16404 ม.ค. 64
เวลา : 09:39
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์เป็นสีฟ้า และเครื่่อง Re start เองMainboard และ ฮาดดิสก์ พัง เนื่องจากระยะเวลาใช้ยาวนาน ซ่อมไม่คุ้ม /ขออนุมัติซื้อเครื่อง PC ใหม่ นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16529 ธ.ค. 63
เวลา : 15:22
นางทิพย์วรรณ ชัยยะPrinter ปริ้นกระดาษเป็นคลื่น กระดาษไม่เรียบขออนุมัติ ส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16625 ธ.ค. 63
เวลา : 09:34
นายสิทธิโชค ศรีไชยติดตั้งโปรแกรม แก้ไข PDF ลงโปรแกรม PDF Extra(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16723 ธ.ค. 63
เวลา : 08:19
นางสาวโชติกา อิสละภาพPrinter ติดตั้งPrinterลงคอมพิวเตอร์เครื่องพี่ติ๊ดเก่าติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16822 ธ.ค. 63
เวลา : 15:54
นางสาวนันธิกา ล้วนดีเปิดไม่ติด เปิดเครื่องไม่ติด ตรวจสอบแล้วใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16921 ธ.ค. 63
เวลา : 10:44
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ update services (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
17016 ธ.ค. 63
เวลา : 13:25
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาPrinter ใช้งานแล้วหมึกดำเลอะส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
17115 ธ.ค. 63
เวลา : 11:35
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะPrinter เวลาสแกนตัวฟีดกระดาษไม่ดุดเกิดจากลูกกลิ้งยางสึก ไม่หมุน /ส่งให้ช่างภานนอกซ่อมเนื่องจากไม่มีอะไหล่และเครื่องมือเฉพาะ(ไม่ได้ตั้ง)กำลังดำเนินการ
17214 ธ.ค. 63
เวลา : 09:22
นายจักรเพชร จิตรราชเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้า ค้างบ่อยอืดมากลง Windows7 X64 เรียบร้อย **ฮาดดิสก์มี Bad sector อาจใช้งานได้สักพัก (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
17308 ธ.ค. 63
เวลา : 10:19
นางสาววิภาดา ผดุงศรีอุปกรณ์ต่อพ่วง โปรเจ็ตเตอร์ ไม่ขึ้นจอภาพสายส่งสัญญาณภาพHDMIเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.สายHDMI 1 เส้น ควาามยาว20 เมตรนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17408 ธ.ค. 63
เวลา : 09:25
นางสาวอารยา ภูกองไชยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้า ดับบ่อย เครื่อง shut down เอง บ่อยเกิดจากอุปกรณ์เมนบอร์ชำรุดและอุปกรณ์ด้านฮาร์แวร์บางตัวเกิดชำรุด และงานมากกว่า8ปี ซ่อมมาหลายครั้ง **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** ตั้งแผนซื้อทดแทน ไว้ในแผนปี64 แล้ว 1.คอมพิวเตอร์ 1 ชุดนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17507 ธ.ค. 63
เวลา : 11:22
นางสาวอรวรรณ พานทองอุปกรณ์ต่อพ่วง สาย usb ต่อเครื่องรูดบัตร จ่ายตรง สั้น มีรอยต่อทำให้หลุดบ่อยขออนุมัติ *ซื้อสาย USB TypeA to mini Usb B 5 pin *ความยาว 2 เมตรขึ้นไป*เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
17604 ธ.ค. 63
เวลา : 10:12
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเข้าwindowsไม่ได้POWERSUPPLYเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.POWERSUPPLY 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17702 ธ.ค. 63
เวลา : 09:12
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีPrinter print ไม่ได้เนื่องจากสายพานมอเตอร์ขาดและซับหมึกเต็ม**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17801 ธ.ค. 63
เวลา : 14:25
นางพัฒนา เกตุเสมอPrinter เครื่องดูดกระดาษหลายใบ//กระดาษติดใช้งานไม่ได้ฟิมล์ความร้อนและลูกยางแดงเสีย**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**เนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17930 พ.ย. 63
เวลา : 14:46
นางชลดา ผลศิริเปิดไม่ติด เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU OPD 9 เปิดติด ๆ ดับ ๆ คาดว่า ฮาร์ดดิต เสียฮาร์ดิสเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.SSD 1 TB 1ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
18030 พ.ย. 63
เวลา : 14:11
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันเปิดไม่ติด POWERSUPPLYเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.POWERSUPPLY 1ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ