รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 161 ถึง 180 จาก 1,123 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
16110 มิ.ย. 64
เวลา : 10:08
นางสาวนวรัตน์ แก้วสุวรรณเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติดแบตเครื่องสำรองไฟหมดอายุ/ขออนุมัติซื้อแบต ขนาดเล็ก 1 ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16209 มิ.ย. 64
เวลา : 15:01
นายประธาน จานุสรณ์Printer พิมพ์เอกสารมีลักษณะดำไปข้างหนึ่งและมีฟิล์มพลาสติ๊กหลุดออกมาจากดรัมดรัมชำรุด ภาพไม่ชัดแถบขวาประมาณ 1 นิ้ว /ขออนุญาติส่งซ่อมภายนอก /ซ่อมมาแล้วภาพไม่ชัดเบลอๆ กำลังตรวจสอบ 21มิย.64นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16303 มิ.ย. 64
เวลา : 14:32
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเปิดไม่ติด เปิดแล้วไม่บูตเข้าหน้าวินโดว์Harddisk เสีย /ขออนุมัติซื้อ HDD ssd 480 Gb. 1 ลูก/ใช้งานได้แล้ว 14/07/64 (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16403 มิ.ย. 64
เวลา : 14:28
นายพีระชาติ ปัญญาเปิดไม่ติด ขึ้นจอฟ้า เปิดแล้วให้ restartไฟตก ไป เลยทำให้ file systems มีปัญหา ทำการ restore windows ใหม่(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16502 มิ.ย. 64
เวลา : 14:21
นางสาวสมสมาน กลิ่นสวรรค์เปิดไม่ติด เปิดไม่ติด ฟ้องถ่านไบออสหมด /เบื้องต้นเปิดปิดใหม่ตั้งค่าใหม่ ให้ใช้ได้ไปก่อน(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16602 มิ.ย. 64
เวลา : 14:21
นางสาวสมสมาน กลิ่นสวรรค์เปิดไม่ติด เกิดไฟกระตุ๊กและมีกลิ่นไหม้จากเครื่องสำรองไฟไฟกระชาก/ ทำให้power supply ไหม้ เปิดไม่ติด/ขออนุมัติซื้อ power supply 1 อัน(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16725 พ.ค. 64
เวลา : 09:56
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณHosXp จอเครื่อง2 เข้าHOSxPไม่ได้network หลุด(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16824 พ.ค. 64
เวลา : 08:51
นางสาวโสภิดา เลขการPrinter เครื่องพลิ้นเตอร์หมึกหมดติดตั้งเครื่องใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16921 พ.ค. 64
เวลา : 09:21
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาPrinter เครื่องปริ้นท์ ปริ้นสีไม่ออกทำความสะอาดหัวพิมพ์ ใช้งานได้ตามปกติน.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
17020 พ.ค. 64
เวลา : 10:52
นายเอกชัย พวงสมบัติสัญญาณภาพไม่มี ภาพติดบ้างไม่ติดบ้างตรวจแล้วพบว่าตัวเครื่องรีซีฟเวอร์มีเสียงดังและเปิดดูที่จอมอนิเตอร์พบว่าสัญญาณมาๆหายๆ เนื่องจากอุปกรณ์ภายในชำรุด จึงขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก **ซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17118 พ.ค. 64
เวลา : 09:41
นางสาวอรวรรณ พานทองเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟเวลาไฟดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17214 พ.ค. 64
เวลา : 00:00
นายสันทิส กิจปรีชาPrinter หมึกพิมพ์ไม่ติดบางส่วน กระดาษติดเวลาพิมพ์เนื่องฟิมล์ความร้อนเสียไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17306 พ.ค. 64
เวลา : 00:00
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะPrinter ปริ้นแล้วเพี้ยน ไม่ชัด เบลอตัวหัวพิมพ์เสียหรือเสื่อมสภาพ/ขออนุญาติส่งซ่อมภายนอก(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
17405 พ.ค. 64
เวลา : 15:02
นายสิทธิโชค ศรีไชยเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟดับเครื่องไม่สำรองไฟแบตหมดอายุการใช้งาน/ขอนุมัติซื้อแบตสำรองไฟ 1 ก้อนเพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
17503 พ.ค. 64
เวลา : 00:00
นางสาวอรวรรณ พานทองเปิดไม่ติด สาย USBขออนุมัติซื้อสายUSBมาเปลี่ยน เนื่องจากทำการย้ายปริ้นเตอร์แล้วสายไม่ถึงกับเครื่องPC 1. สายต่อ USB 2 เส้นนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17629 เม.ย. 64
เวลา : 00:00
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟเวลาไฟตก หรือกระชากแบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
17723 เม.ย. 64
เวลา : 09:49
นางดวงสมร สุขสิงห์Printer เครื่องปริ้นที่ห้อง ANC ขัดข้อง เลข จบ 7440-001-0007/61 กระดาษติดบ่อย ซ่อมไม่คุ้ม ใช้งานมาประมาณ 10 ปี /ขอซื้อทดแทนของเดิม /สุวิมล ศรีดาวัน วันที่ 23/4/64 ประเมินอาการน.ส.สุวิมล ศรีดาวันกำลังดำเนินการ
17822 เม.ย. 64
เวลา : 15:48
นายประธาน จานุสรณ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟไม่สำรองดับขณะไฟดับแบตหมดอายุ /ขออนุมัติซื้อใหม่ 1 ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
17922 เม.ย. 64
เวลา : 15:47
นายประธาน จานุสรณ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟไม่สำรองดับขณะไฟดับแบตหมดอายุ /ขออนุมัติซื้อใหม่ 1 ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
18022 เม.ย. 64
เวลา : 13:51
นายประธาน จานุสรณ์Printer การพิมพ์ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ตัวอักษรหายไปเป็นบางส่วนรอยที่แทบแผ่ความร้อนเสีย /ซ่อมไม่คุ้ม ใช้งานมานานมากแล้ว ขออนุมัติซื้อของใหม่ทดแทน1เครื่องนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ