รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 141 ถึง 160 จาก 1,123 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
14114 ก.ค. 64
เวลา : 10:17
นางสาวโชติกา อิสละภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไฟล์งานหรืออินเตอร์เน็ตช้ามากลงเกิดจากฮาร์ดดิสมีเสียงดังแต๊กๆ **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.SSD 1 TB 1ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14214 ก.ค. 64
เวลา : 09:07
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟฟ้าตกทำให้เครื่องสำรองไฟใช้งานไม่ได้ตรวจสอบพบว่าแผงวงจรเสียซ่อมไม่คุ้ม**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.เตรื่องสำรองไฟ 800 VA 1เครื่อง รอตั้งแผนไว้งบประมาณปี65นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
14312 ก.ค. 64
เวลา : 15:02
นางประภัสสร เจริญนามเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้าเนื่องจากอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพ ใช้งานประมาณ 10 ปี ซ่อมไม่คุ้ม ขอซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุดตาม แผนปี64น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
14407 ก.ค. 64
เวลา : 09:50
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด ไฟไม่สำรองแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14504 ก.ค. 64
เวลา : 10:32
นายอุทิศ ศรีอ่อนเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14601 ก.ค. 64
เวลา : 14:09
นางสาวน้ำค้าง ไชยบุตร์เปิดไม่ติด UPS ไม่สำรองไฟเมื่อไฟดับค่ะเสียบสายผิด ย้ายเสียบใหม่ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14730 มิ.ย. 64
เวลา : 10:45
นางประภัสสร เจริญนามเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟไม่เข้าเครื่องเนื่องบอร์ดภายในชำรุดซ่อมไม่คุ้ม และใช้งานมาหลายปีแล้ว ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.เครื่องสำรองไฟ 800VA 1เครื่องนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14829 มิ.ย. 64
เวลา : 13:52
น.ส.ปรีญา ล้วนดีPrinter เครื่องปิ้นเตอร์ไม่ดูดกระดาษไม่สามารถปริ้นงานออกได้เฟืองดึงกระดาษเสีย ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14929 มิ.ย. 64
เวลา : 08:26
นายเอกชัย พวงสมบัติกล้องวงจรปิด ไม่มีสัญญาณภาพ 2 ตัวขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก จำนวน 2 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
15028 มิ.ย. 64
เวลา : 15:06
นางสาวดวงดาว แพงไตยเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟห้องยาไม่สำรองไฟ (เครื่องเก็บเงิน)ขั้วแบตหลวม เลยเก็บไฟไม่อยุ่ /ถอด อัดแน่นแล้วใช้งานได้(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
15127 มิ.ย. 64
เวลา : 10:33
นางภคินี นาคทรัพย์เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟร้องตลอดเวลา + มีไฟกระพริบตลอดบอร์ภายในชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.เครื่องสำรองไฟ 800 VA 1เครื่องน.ส.สุวิมล ศรีดาวันกำลังดำเนินการ
15226 มิ.ย. 64
เวลา : 12:26
นายเอกชัย พวงสมบัติเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแล้วไฟฟ้าดับตรวจสอบพบว่าแบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 2 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
15325 มิ.ย. 64
เวลา : 00:00
นางชลดา ผลศิริเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัสลงWindowsใหม่ ใช้งานได้ตามปกติน.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
15424 มิ.ย. 64
เวลา : 09:15
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟเปิดแล้วเสียงดัง เปิดไม่ติดแบตหมดอายุการใช้งาน/ขออนุมัติซื้อ **แบต1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
15520 มิ.ย. 64
เวลา : 10:13
นางกาญจนา วิเศษประสิทธิ์เปิดไม่ติด เปิดไม่ติด ตรวจเช็คเบื้องต้น พบว่า power supply จ่ายไฟไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติซื้อ power supply 680 w 1 ตัว /สุวิมล ตรวจสอบ 20/6/64 น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
15618 มิ.ย. 64
เวลา : 10:13
นางสาวนัชสิมา เสมอเครื่องคอมพิวเตอร์ ปุ่มปิด-เปิดเครื่อง กดใช้งานไม่ค่อยติดเวลาเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์กดเปิดยาก และแวลาใช้งานเครื่องมีเสียงดังตรงพัดลมคอมพิวเตอร์ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก เนื่องจากปุ่ม เปิด ปิดชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
15717 มิ.ย. 64
เวลา : 14:50
นางสาวนัชสิมา เสมอเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเตอรี่ไม่สำรอง สมควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่/สุวิมล ตรวจสอบ วันที่ 17/6/64น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
15815 มิ.ย. 64
เวลา : 09:07
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีPrinter ปริ้นได้แต่มีแถบสีดำเปื้อนเป็นแนวยาวดรั้มเป็นรอย เนื่องจากใช้งานมานานตั้งแต่ปี 59 / ขออนุมัติซื้อ ดรั้มเทียบ Brother MFC-7360 **เปลี่ยนสายน้ำหมึกใหม่**(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
15915 มิ.ย. 64
เวลา : 09:06
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีPrinter ปริ้นไม่ได้สายหมึกขาด3เส้น โดนหนูกัด /ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
16014 มิ.ย. 64
เวลา : 00:00
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันสัญญาณWIFI ระบบสัญญาณ wifi ขาดหาย บริเวณตึกใหม่ 4 ชั้น ตรวจสอบเบื้องต้น เป็นที่ระบบ cloud key ส่งซ่อมช่างภายนอก/สุวิมล ตรวจสอบ วันที่ 17/6/64น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ