รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 141 ถึง 160 จาก 1,049 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
14101 ก.พ. 64
เวลา : 10:51
น.ส.ปรีญา ล้วนดีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานไม่ได้ เปิดไม่ติด ขึ้นจอฟ้าบ่อยเนื่องจากอุปกรณ์เมนบอร์ดชำรุดและใช้งานมาเกินกว่า8ปี ซ่อมไม่คุ้ม**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** 1.คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ตั้งไว้ในแผนปีงบประมาณ 2564แล้วนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14229 ม.ค. 64
เวลา : 09:23
นางจรรยา หนึ่งชนะเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเครื่องคอมที่ห้องคัดกรองเปิดไม่ติดแบตสำรองไฟหมดอายุ/ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ UPS **1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
14327 ม.ค. 64
เวลา : 15:30
น.ส.ศศิธร ผลารักษ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องค้าง จอฟ้าเนื่องจากฮาร์ดิสเสียไม่สามารถซ่อมได้ ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.HDD SSD 1 TB 1 ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14425 ม.ค. 64
เวลา : 15:06
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer เมื่อ print กระดาษออกมา มีขีดเส้นดำเข้มเป็นแนวยาว 1 เส้นมีหมึกและสิ่งสปกบัง Sensor /เช็คทำความสะอาด แนวกระจกตรง Senser(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
14521 ม.ค. 64
เวลา : 15:58
นางสาวภัสส์จิดาภา นันทนาพรชัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานตอนไฟดับ แบตเสื่อมสภาพ/ขออนุญาติซื้อแบตUPS 1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
14621 ม.ค. 64
เวลา : 15:55
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานตอนไฟดับ แบตเตอรี่ UPS หมดอายุการใช้งาน /ขออนุมัติซื้อแบตใหม่ 1ก้อนเพื่อทดแทนของเดิม เครื่องคุณตั๊ก(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
14721 ม.ค. 64
เวลา : 14:52
นางรัชนี สีใสเปิดไม่ติด ไฟตกเปิดไม่ติดไฟไม่เข้า ต้องขยับสายใหม่หลายรอบ จอภาพมีอาการสั่น คาดว่าใกล้จะเสีย แต่ยังพอใช้ได้ เลยใช้งานต่อได้ (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
14821 ม.ค. 64
เวลา : 14:36
นางปูรินทร์ คูหาทองเครื่องคอมพิวเตอร์ Harddisk เสีย บูต ไม่ขึ้น harddisk เสีย บูตไม่ขึ้น /ขออนุมัติซื้อ harddisk ssd1ลูก 512 Gิb(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
14921 ม.ค. 64
เวลา : 10:34
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีติดตั้งโปรแกรม ใช้งานไม่ได้ มีอาการค้างบ่อยลงวินโดวใหม่ เนื่องจาก วินโดว์เดิมไม่รองรับ โปรแกรมสบส.น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
15021 ม.ค. 64
เวลา : 09:50
น.ส.สุธาสิณี ทรงกลิ่นเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟชำรุด ไฟไม่เข้า เครื่องสำรองไฟ ชำรุดเปลี่ยนแบตแล้วไม่หายตรวจสอบแล้วเป็นที่เมนบอร์ดชำรุด มีอายุการใช้งานตั้งแต่ พ.ศ.2557 ซ่อมไม่คุ้ม จึงขอซื้อทดแทนของเดิมน.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
15120 ม.ค. 64
เวลา : 13:15
นางรัตติกาล สุขเจริญเพิ่ม/ย้ายสายLan ขอเพิ่มสาย lan 1 จุด ห้องเบอร์ 12 / ตรงปลั๊กไป ด้านนอกห้อง ใกล้ปลั๊กไฟ ข้างหน้าต่าง ติดตั้งและย้ายสายแลนให้เสร็จเรียบร้อยนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
15219 ม.ค. 64
เวลา : 11:17
นางสาวสมสมาน กลิ่นสวรรค์เครื่องคอมพิวเตอร์ จอฟ้าบ่อยมากฮาร์ดิส์เสียขออนุมัติซื้อทดแทนของเดมที่ชำรุด 1.ฮาร์ดดิส 1 TB 1 ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
15318 ม.ค. 64
เวลา : 16:20
นางชลดา ผลศิริPrinter เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ โต๊ะ 5 เสีย ใช้งานไม่ได้ เมนบอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้มขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ตั้งไว้ในแผนปีงบ 64นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
15418 ม.ค. 64
เวลา : 16:18
นางภคินี นาคทรัพย์เปิดไม่ติด อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์เสียซ่อมไม่ได้/ขออนุญาติซื้อใหม่ 1ตัว(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
15518 ม.ค. 64
เวลา : 15:36
นางสาวนันธิกา ล้วนดีเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน เปิดไม่ติดทำความสะอาดแรม ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
15617 ม.ค. 64
เวลา : 10:23
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณPrinter ลูกดรัมหมดprint งานไม่ได้ซ่อมไม่คุ้ม/ขออนุมัติซื้อเครื่องปรินใหม่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันกำลังดำเนินการ
15715 ม.ค. 64
เวลา : 13:23
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด มีเสียงดังระหว่างปริ้นเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยน ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
15814 ม.ค. 64
เวลา : 13:53
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด เครื่องค้างลงwindowsใหม่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
15913 ม.ค. 64
เวลา : 10:17
นางสาวณรินดา นรดีเปิดไม่ติด เครื่องด๊อกเตอร์3 เปิดไม่ติดปุ่มเปิด ปิดเสีย ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
16013 ม.ค. 64
เวลา : 09:55
นายพีระชาติ ปัญญาเปิดไม่ติด printer_HP p1102 w กระดาษติด เนื่องจากตัวเซนเซอร์หรือตัว Control กระดาษทำงานผิดพลาด ต้องใช้ช่างเฉพาะทางในการซ่อมครับ(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ