รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 121 ถึง 140 จาก 1,049 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
12110 มี.ค. 64
เวลา : 12:49
นายเอกชัย พวงสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาไฟดับไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** 1.แบต Acer Aspire 4740 G 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
12210 มี.ค. 64
เวลา : 09:22
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ HosXp หลุดบ่อย internet หลุดบ่อยตรวจสอบพบว่าเป็นเมนบอร์ด ซึ่งทำให้ในบางครั้งก็เข้าเน็ตได้บ้างไม่ได้บ้าง จึงขออนุมัติอัพเดทอุปกรณ์ภายในตัวCase Computer ให้ใช้งานHosxpและเน็ต ได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
12310 มี.ค. 64
เวลา : 07:18
นางชลดา ผลศิริPrinter พิมพ์แล้วหมึกเป็นเส้น ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
12409 มี.ค. 64
เวลา : 16:24
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์ติดตั้งโปรแกรม ใช้งานการเชื่อมต่อเพื่อscan ใบส่งตัวส่ง mail ศูนย์นัดหมาย รพศ.ไม่มี driver scan /ลง driver manage device samsung M2875FD (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12508 มี.ค. 64
เวลา : 12:57
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ HosXp หลุดบ่อย ทำการอัพ version 3.64.2.8c แล้ว Scan malware แล้ว รอดูอาการอีกที (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12603 มี.ค. 64
เวลา : 15:26
น.ส.สุธาสิณี ทรงกลิ่นPrinter เครื่อง Brother L2715dw ขึ้น Drum and Toner Replace หมึกและ ดั้ม หมด ขออนุมัติซื้อ หมึกและดั้ม ***อย่างละ 1 อัน *** L2715dw(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12703 มี.ค. 64
เวลา : 09:58
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ HosXp หลุดบ่อย แจ้งขอติดตั้งปริ้นเตอร์HopXp แก้ไขเบื้องต้นแล้วรอดูอาการอีกที/add print new Hp DJ1112 2เครื่อง เรียบร้อย(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12801 มี.ค. 64
เวลา : 12:50
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเสียแบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
12925 ก.พ. 64
เวลา : 10:28
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเปิดไม่ติด เปิดแล้วดับบ่อยมากเนื่องจากPOWERSUPPLYเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.POWERSUPPLY 650 Watt 1 ตัว นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
13023 ก.พ. 64
เวลา : 15:02
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด สัญญาณภาพไม่ชัด มีเส้นขึ้นจอภาพหลอดภาพชำรุดซ่อมไม่คุ้ม ซ่อมหลายครั้งแล้ว ใช้งานมานาน ขออนุมัติซื้แทนของเดิมที่ชำรุด 1.โปรเจคเตอร์ 1 เครื่องนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
13123 ก.พ. 64
เวลา : 14:09
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์เปิดไม่ติด เปิดไม่ติดสาย power ไม่แน่น / เช็คสาย(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
13219 ก.พ. 64
เวลา : 15:56
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์Printer สั่งปริ้นท์แล้วปริ้นท์เอกสารมาไม่ครบและบางแผ่นมีเส้นแบ่งกระดาษติดมาด้วยสั่งปรินหลายหน้าไม่ได้ / ต้อง reset เครื่องพิมพ์ใหม่ สามารรถใช้งานได้ตามปกติ(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
13318 ก.พ. 64
เวลา : 11:00
น.ส.พรพรรณ แสงตรงPrinter ปริ้นไม่ได้เนื่องจากจากแผงวงจรบอร์ดชำรุด**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
13416 ก.พ. 64
เวลา : 15:38
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer ไฟเป็นสีแดง ขึ้นข้อความ prepare new imaging unitดั้มใกล้จะหมด/นำ Ship ตัวเก่าของดั้มเดิมมาใส่แทน สามารถใช้งานได้นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
13516 ก.พ. 64
เวลา : 10:46
นายสันทิส กิจปรีชาPrinter เครื่อง laser printer IPD HP MFP M227fdn ขณะพิมพ์มีเสียงดัง และพิมพ์แลัวหมึกออกไม่ครบตัว senser ความร้อนพัง *ขออนุญาติส่งซ่อมภายนอก เนื่องจากต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
13615 ก.พ. 64
เวลา : 13:59
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์Printer เวลา scan เครื่องปริ้นเตอร์ดูดกระดาษทีละหลายแผ่นในครั้งเดียว ทำให้ scan ได้ไม่ครบ PRINTER รุ่น LASER JET PRO MFP M227 fdnตรวจสอบแล้ว เป็นไม่ทุกครั้ง อาจเป็นที่ เวลาใส่กระดาษ หรือตัวดึงกระดาษชำรุด ให้ใช้ไปก่อน (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
13715 ก.พ. 64
เวลา : 10:53
นางชลดา ผลศิริเปิดไม่ติด เวลาไฟดับ ไม่สำรองไฟ คอมพิวเตอร์ดับหมด เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน / ขออนุมัติซื้อ แบต 1 ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
13815 ก.พ. 64
เวลา : 10:49
นางสาวชนากานต์ วาจาดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) เก็บไฟไม่อยู่ เวลาไฟดับจอจะดับด้วยแบตไม่สำรองไฟ/ขออนุมัติซื้อแบต UPS *1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
13906 ก.พ. 64
เวลา : 13:50
นายพีระชาติ ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างใช้งานขึ้นหน้าจอสีฟ้าฮาร์ดิส์เสีย **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.ฮาร์ดิส์SATA SSD 480 G 1 ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14002 ก.พ. 64
เวลา : 14:26
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใช้งานโปรแกรมช้าลงวินโดว์ใหม่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ