รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 121 ถึง 140 จาก 1,123 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
12110 ส.ค. 64
เวลา : 10:14
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีPrinter เอกสารเป็นแถบดำ เปลี่ยนดรั้มแล้ว ยังเป็นแถบดำเหมือนเดิม ---> **ฟิล์มความร้อนชำรุด ** ชุดทำความร้อนน่าจะเสีย เปลี่ยนดรั้มแล้วดีขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่หาย ขอส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
12209 ส.ค. 64
เวลา : 10:20
นางสาวอรวรรณ พานทองเปิดไม่ติด เครื่องปริ้นเตอร์เปิดไม่ติดเกิดจากบอร์ดประมวลผลเสีย**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
12308 ส.ค. 64
เวลา : 08:52
นายเอกชัย พวงสมบัติเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
12404 ส.ค. 64
เวลา : 09:48
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาPrinter เครื่องปริ้นห้องตรวจแพทย์ (ห้อง2 ตึกเก่า) HL-1210Wปรินออกมาหมึกดำเข้มข้างกระดาษ แล้วก็เป็นจุดๆ/ขออนุญาติส่งซ่อมภายนอก(ห้องตรวจ)ตึกเก่า(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12504 ส.ค. 64
เวลา : 09:46
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเปิดไม่ติด เปิดไม่ติดแบตหมดอายุ ขออนุมััติซื้อ แบตใหม่ 1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12603 ส.ค. 64
เวลา : 14:38
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer เครื่อง printer ห้องศูนย์ refer : ถาดใส่กระดาษล็อคไม่อยู่ขาล็อคหัก ซ่อมไม่ได้ (ไม่ได้ตั้ง)กำลังดำเนินการ
12703 ส.ค. 64
เวลา : 14:36
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม Hos xp + Thai referInstalled programs finished(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12803 ส.ค. 64
เวลา : 10:06
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยPrinter brother HL1210W drum ลาย ห้องตรวจตึกเก่าดรั้ม เป็นรอย ขออนุมัติซื้อดรั้ม 1 อัน DR1000(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12903 ส.ค. 64
เวลา : 09:29
นางสาวอารยา ภูกองไชยเครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ย้าย ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
13002 ส.ค. 64
เวลา : 15:35
นางสาวฤทัย บุตรฉัยยาเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ ไม่ทำงาน เครื่องสำรองไฟ ไม่ทำงาน ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เครื่องสำรองไฟ แบตเตอรี่เสื่อม ทำให้ไม่สำรองไฟ จึงขออนุม้ติซื้อแบตเตอรี่ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม /สุวิมล 2/8/64 น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
13130 ก.ค. 64
เวลา : 15:53
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเปิดไม่ติด คอมพิวเตอร์เครื่อง2 เข้าใช้งานไม่ได้ลง windowsใหม่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
13227 ก.ค. 64
เวลา : 08:43
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด ไม่มีสัญญาณภาพหม้อแปลงชำรุด**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
13321 ก.ค. 64
เวลา : 08:53
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันสัญญาณWIFI ไฟไม่เข้าเครื่องตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ภายในชำรุด เนื่องจากไม่มีอะไหล่ ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
13420 ก.ค. 64
เวลา : 13:49
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด กล้องwebcam ห้องผอ.เสียขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.กล้องWeb Cam 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
13520 ก.ค. 64
เวลา : 10:41
นางกาญจนา พลยางนอกเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่งสำรองไฟมีปัญหาเนื่อฃจากหม้อแปลงภายในเสียไม่แปลงกระแสไฟ หรือ Output ไม่มีไฟออก /ขออนุมัติซื้อเครื่องสำรองไฟใหม่ 600w 1เครื่อง (แบตยังใช้งานได้อยู่ )(ไม่ได้ตั้ง)กำลังดำเนินการ
13620 ก.ค. 64
เวลา : 10:11
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเปิดไม่ติด เปิดใช้งานไม่ได้ ไม่มีไฟเข้า เปิดเครื่อง pc ไม่ติด เนื่องจาก อุปกรณ์ power supply ไม่ทำงาน จงขอซื้อ power supply เปลี่ยนใหม่ เป็นขนาด 650 w /สุวิมล รับทราบ วันที่ 20/7/64 น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
13720 ก.ค. 64
เวลา : 10:10
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) เก็บไฟไม่อยู่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า แบตเตอรรี่ไม่สำรองไฟ จึงขอซื้อ แบตเตอรี่ใหม่ เพื่อซื้อทดแทนของเดิม จำนวน 1 ชิ้น / สุวิมล 20/7/64น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
13820 ก.ค. 64
เวลา : 00:00
นางประภัสสร เจริญนามเปิดไม่ติด เปิดเครื่อง pc ไม่ติดเปิดเครื่อง pc ไม่ติด เนื่องจาก อุปกรณ์ power supply ไม่ทำงาน จงขอซื้อ power supply เปลี่ยนใหม่ เป็นขนาด 650 w /สุวิมล รับทราบ วันที่ 20/7/64 น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
13914 ก.ค. 64
เวลา : 11:20
นางทิพย์วรรณ ชัยยะเปิดไม่ติด หลังจากไฟดับ เครื่องคิมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมสภาะ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
14014 ก.ค. 64
เวลา : 10:24
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด สายHDMIห้องนายแพทย์ธวัช เสียขออนุมัติซื้อสาย HDMI 1 เส้น เนื่องจากสายภาพสัญญาณกล้องวงจรปิดยาวไม่พอนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ