รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 101 ถึง 120 จาก 1,068 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
10118 มิ.ย. 64
เวลา : 10:13
นางสาวนัชสิมา เสมอเครื่องคอมพิวเตอร์ ปุ่มปิด-เปิดเครื่อง กดใช้งานไม่ค่อยติดเวลาเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์กดเปิดยาก และแวลาใช้งานเครื่องมีเสียงดังตรงพัดลมคอมพิวเตอร์ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก เนื่องจากปุ่ม เปิด ปิดชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
10217 มิ.ย. 64
เวลา : 14:50
นางสาวนัชสิมา เสมอเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเตอรี่ไม่สำรอง สมควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่/สุวิมล ตรวจสอบ วันที่ 17/6/64น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
10315 มิ.ย. 64
เวลา : 09:07
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีPrinter ปริ้นได้แต่มีแถบสีดำเปื้อนเป็นแนวยาวดรั้มเป็นรอย เนื่องจากใช้งานมานานตั้งแต่ปี 59 / ขออนุมัติซื้อ ดรั้มเทียบ Brother MFC-7360 **เปลี่ยนสายน้ำหมึกใหม่**(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
10415 มิ.ย. 64
เวลา : 09:06
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีPrinter ปริ้นไม่ได้สายหมึกขาด3เส้น โดนหนูกัด /ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
10514 มิ.ย. 64
เวลา : 00:00
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันสัญญาณWIFI ระบบสัญญาณ wifi ขาดหาย บริเวณตึกใหม่ 4 ชั้น ตรวจสอบเบื้องต้น เป็นที่ระบบ cloud key ส่งซ่อมช่างภายนอก/สุวิมล ตรวจสอบ วันที่ 17/6/64น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
10610 มิ.ย. 64
เวลา : 10:08
นางสาวนวรัตน์ แก้วสุวรรณเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติดแบตเครื่องสำรองไฟหมดอายุ/ขออนุมัติซื้อแบต ขนาดเล็ก 1 ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
10709 มิ.ย. 64
เวลา : 15:01
นายประธาน จานุสรณ์Printer พิมพ์เอกสารมีลักษณะดำไปข้างหนึ่งและมีฟิล์มพลาสติ๊กหลุดออกมาจากดรัมดรัมชำรุด ภาพไม่ชัดแถบขวาประมาณ 1 นิ้ว /ขออนุญาติส่งซ่อมภายนอก /ซ่อมมาแล้วภาพไม่ชัดเบลอๆ กำลังตรวจสอบ 21มิย.64นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
10803 มิ.ย. 64
เวลา : 14:32
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเปิดไม่ติด เปิดแล้วไม่บูตเข้าหน้าวินโดว์Harddisk เสีย /ขออนุมัติซื้อ HDD ssd 480 Gb. 1 ลูก/ใช้งานได้แล้ว 14/07/64 (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
10903 มิ.ย. 64
เวลา : 14:28
นายพีระชาติ ปัญญาเปิดไม่ติด ขึ้นจอฟ้า เปิดแล้วให้ restartไฟตก ไป เลยทำให้ file systems มีปัญหา ทำการ restore windows ใหม่(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
11002 มิ.ย. 64
เวลา : 14:21
นางสาวสมสมาน กลิ่นสวรรค์เปิดไม่ติด เปิดไม่ติด ฟ้องถ่านไบออสหมด /เบื้องต้นเปิดปิดใหม่ตั้งค่าใหม่ ให้ใช้ได้ไปก่อน(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
11102 มิ.ย. 64
เวลา : 14:21
นางสาวสมสมาน กลิ่นสวรรค์เปิดไม่ติด เกิดไฟกระตุ๊กและมีกลิ่นไหม้จากเครื่องสำรองไฟไฟกระชาก/ ทำให้power supply ไหม้ เปิดไม่ติด/ขออนุมัติซื้อ power supply 1 อัน(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
11225 พ.ค. 64
เวลา : 09:56
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณHosXp จอเครื่อง2 เข้าHOSxPไม่ได้network หลุด(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
11324 พ.ค. 64
เวลา : 08:51
นางสาวโสภิดา เลขการPrinter เครื่องพลิ้นเตอร์หมึกหมดติดตั้งเครื่องใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
11421 พ.ค. 64
เวลา : 09:21
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาPrinter เครื่องปริ้นท์ ปริ้นสีไม่ออกทำความสะอาดหัวพิมพ์ ใช้งานได้ตามปกติน.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
11520 พ.ค. 64
เวลา : 10:52
นายเอกชัย พวงสมบัติสัญญาณภาพไม่มี ภาพติดบ้างไม่ติดบ้างตรวจแล้วพบว่าตัวเครื่องรีซีฟเวอร์มีเสียงดังและเปิดดูที่จอมอนิเตอร์พบว่าสัญญาณมาๆหายๆ เนื่องจากอุปกรณ์ภายในชำรุด จึงขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก **ซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
11618 พ.ค. 64
เวลา : 09:41
นางสาวอรวรรณ พานทองเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟเวลาไฟดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
11714 พ.ค. 64
เวลา : 00:00
นายสันทิส กิจปรีชาPrinter หมึกพิมพ์ไม่ติดบางส่วน กระดาษติดเวลาพิมพ์เนื่องฟิมล์ความร้อนเสียไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
11806 พ.ค. 64
เวลา : 00:00
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะPrinter ปริ้นแล้วเพี้ยน ไม่ชัด เบลอตัวหัวพิมพ์เสียหรือเสื่อมสภาพ/ขออนุญาติส่งซ่อมภายนอก(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
11905 พ.ค. 64
เวลา : 15:02
นายสิทธิโชค ศรีไชยเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟดับเครื่องไม่สำรองไฟแบตหมดอายุการใช้งาน/ขอนุมัติซื้อแบตสำรองไฟ 1 ก้อนเพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
12003 พ.ค. 64
เวลา : 00:00
นางสาวอรวรรณ พานทองเปิดไม่ติด สาย USBขออนุมัติซื้อสายUSBมาเปลี่ยน เนื่องจากทำการย้ายปริ้นเตอร์แล้วสายไม่ถึงกับเครื่องPC 1. สายต่อ USB 2 เส้นนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ