รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 81 ถึง 100 จาก 1,139 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
8123 ธ.ค. 64
เวลา : 16:07
นางเกศรา สิทธิประภาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ใช้งานไม่ได้ เวลาเปิดไฟกระพริบสีแดง มีเสียงร้องตลอดแบตเสื่อมสภาพ ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8222 ธ.ค. 64
เวลา : 08:21
นางชลดา ผลศิริPrinter ชือ่เครือง Printer ห้องตรวจ 1 ใช้งานไม่ได้ เฟืองของดรัมรูด ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8317 ธ.ค. 64
เวลา : 13:03
นายวัฒนา โชติธรรมโมเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด จบ.7410-001-0004/0417แบตเสื่อมขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8414 ธ.ค. 64
เวลา : 11:59
นายสันทิส กิจปรีชาเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ Network hardisk (อยู่ใต้โต๊ะภ.สันทิส) ไม่สำรองไฟ ไฟตกแล้วเครื่องดับแบตเสื่อม ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8514 ธ.ค. 64
เวลา : 09:54
นายวัฒนา โชติธรรมโมจอคอมพิวเตอร์ จอภาพเบลอเปลี่ยสายVGAใหม่นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8608 ธ.ค. 64
เวลา : 13:49
น.ส.ศศิธร ผลารักษ์Printer ถ่ายเอกสาร แล้วตัวอักษรเพี้ยนตัวสแกนและสายแพรชำรุด ขอนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
8708 ธ.ค. 64
เวลา : 13:37
นางชลดา ผลศิริเครื่องสำรองไฟ (UPS) เปิดไม่ติดแบตเสื่อม ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8807 ธ.ค. 64
เวลา : 09:37
นางสาวณรินดา นรดีจอคอมพิวเตอร์ จอคอมopd5 จอภาพเบลอ เป็นเส้นสีแตก(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
8903 ธ.ค. 64
เวลา : 13:29
นางสาวโสภิดา เลขการPrinter เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่อง1 ,3 ,4 ใช้ไม่ได้ค่ะแชร์printer ใช้งานตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9002 ธ.ค. 64
เวลา : 16:43
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีPrinter ปริ้นไม่ได้ ถ่ายเอกสารไม่ได้ดรัมเป็นรอยและเฟืองติด ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9102 ธ.ค. 64
เวลา : 16:41
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีPrinter ปริ้นต่อเนื่องไม่ได้ และแกนหมึกติดถอดออกลำบากเฟืองชำรุด ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9229 พ.ย. 64
เวลา : 13:23
น.ส.พรพรรณ แสงตรงเปิดไม่ติด เวลาไฟดับแล้วไฟไม่สำรองแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9329 พ.ย. 64
เวลา : 09:50
นายเกริกชัย ถุงเงินศิริเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟแบตเสื่อมแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9425 พ.ย. 64
เวลา : 16:21
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ เครื่องพี่ต้อย ไฟดับแล้วคอมดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9525 พ.ย. 64
เวลา : 16:17
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ เครื่องพี่ดำ ไฟดับแล้วคอมดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9625 พ.ย. 64
เวลา : 15:56
นางชุลีภรณ์ ลีสมเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟเครื่องพี่หนิง ใช้งานไม่ได้ ไฟดับแล้วคอมดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9725 พ.ย. 64
เวลา : 15:49
นางสาววรรณา พูลสินเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟกระชากดับ แบตเสื่อมแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9825 พ.ย. 64
เวลา : 15:48
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9925 พ.ย. 64
เวลา : 14:05
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะกล้องCamera กล้องเสีย ใช้งานไม่ได้ โต๊ะพี่ต้อย เปิดบัตรวงจรในกล้องเสีย ตกพื้น ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.กล้องเว็บแคม 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
10024 พ.ย. 64
เวลา : 11:20
นางทิพย์วรรณ วะโรPrinter สั่งปริ้นไม่ได้ลงwindowsใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ