รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 81 ถึง 100 จาก 1,068 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
8120 ก.ค. 64
เวลา : 10:11
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเปิดไม่ติด เปิดใช้งานไม่ได้ ไม่มีไฟเข้า เปิดเครื่อง pc ไม่ติด เนื่องจาก อุปกรณ์ power supply ไม่ทำงาน จงขอซื้อ power supply เปลี่ยนใหม่ เป็นขนาด 650 w /สุวิมล รับทราบ วันที่ 20/7/64 น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
8220 ก.ค. 64
เวลา : 10:10
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) เก็บไฟไม่อยู่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า แบตเตอรรี่ไม่สำรองไฟ จึงขอซื้อ แบตเตอรี่ใหม่ เพื่อซื้อทดแทนของเดิม จำนวน 1 ชิ้น / สุวิมล 20/7/64น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
8320 ก.ค. 64
เวลา : 00:00
นางประภัสสร เจริญนามเปิดไม่ติด เปิดเครื่อง pc ไม่ติดเปิดเครื่อง pc ไม่ติด เนื่องจาก อุปกรณ์ power supply ไม่ทำงาน จงขอซื้อ power supply เปลี่ยนใหม่ เป็นขนาด 650 w /สุวิมล รับทราบ วันที่ 20/7/64 น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
8414 ก.ค. 64
เวลา : 11:20
นางทิพย์วรรณ ชัยยะเปิดไม่ติด หลังจากไฟดับ เครื่องคิมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมสภาะ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8514 ก.ค. 64
เวลา : 10:24
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด สายHDMIห้องนายแพทย์ธวัช เสียขออนุมัติซื้อสาย HDMI 1 เส้น เนื่องจากสายภาพสัญญาณกล้องวงจรปิดยาวไม่พอนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8614 ก.ค. 64
เวลา : 10:17
นางสาวโชติกา อิสละภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไฟล์งานหรืออินเตอร์เน็ตช้ามากลงเกิดจากฮาร์ดดิสมีเสียงดังแต๊กๆ **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.SSD 1 TB 1ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
8714 ก.ค. 64
เวลา : 09:07
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟฟ้าตกทำให้เครื่องสำรองไฟใช้งานไม่ได้ตรวจสอบพบว่าแผงวงจรเสียซ่อมไม่คุ้ม**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.เตรื่องสำรองไฟ 800 VA 1เครื่อง รอตั้งแผนไว้งบประมาณปี65นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
8812 ก.ค. 64
เวลา : 15:02
นางประภัสสร เจริญนามเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้าเนื่องจากอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เสื่อมสภาพ ใช้งานประมาณ 10 ปี ซ่อมไม่คุ้ม ขอซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุดตาม แผนปี64น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
8907 ก.ค. 64
เวลา : 09:50
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด ไฟไม่สำรองแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9004 ก.ค. 64
เวลา : 10:32
นายอุทิศ ศรีอ่อนเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9101 ก.ค. 64
เวลา : 14:09
นางสาวน้ำค้าง ไชยบุตร์เปิดไม่ติด UPS ไม่สำรองไฟเมื่อไฟดับค่ะเสียบสายผิด ย้ายเสียบใหม่ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9230 มิ.ย. 64
เวลา : 10:45
นางประภัสสร เจริญนามเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟไม่เข้าเครื่องเนื่องบอร์ดภายในชำรุดซ่อมไม่คุ้ม และใช้งานมาหลายปีแล้ว ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.เครื่องสำรองไฟ 800VA 1เครื่องนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9329 มิ.ย. 64
เวลา : 13:52
น.ส.ปรีญา ล้วนดีPrinter เครื่องปิ้นเตอร์ไม่ดูดกระดาษไม่สามารถปริ้นงานออกได้เฟืองดึงกระดาษเสีย ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9429 มิ.ย. 64
เวลา : 08:26
นายเอกชัย พวงสมบัติกล้องวงจรปิด ไม่มีสัญญาณภาพ 2 ตัวขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก จำนวน 2 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9528 มิ.ย. 64
เวลา : 15:06
นางสาวดวงดาว แพงไตยเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟห้องยาไม่สำรองไฟ (เครื่องเก็บเงิน)ขั้วแบตหลวม เลยเก็บไฟไม่อยุ่ /ถอด อัดแน่นแล้วใช้งานได้(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
9627 มิ.ย. 64
เวลา : 10:33
นางภคินี นาคทรัพย์เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟร้องตลอดเวลา + มีไฟกระพริบตลอดบอร์ภายในชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.เครื่องสำรองไฟ 800 VA 1เครื่องน.ส.สุวิมล ศรีดาวันกำลังดำเนินการ
9726 มิ.ย. 64
เวลา : 12:26
นายเอกชัย พวงสมบัติเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแล้วไฟฟ้าดับตรวจสอบพบว่าแบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 2 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
9825 มิ.ย. 64
เวลา : 00:00
นางชลดา ผลศิริเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดไวรัสลงWindowsใหม่ ใช้งานได้ตามปกติน.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
9924 มิ.ย. 64
เวลา : 09:15
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟเปิดแล้วเสียงดัง เปิดไม่ติดแบตหมดอายุการใช้งาน/ขออนุมัติซื้อ **แบต1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
10020 มิ.ย. 64
เวลา : 10:13
นางกาญจนา วิเศษประสิทธิ์เปิดไม่ติด เปิดไม่ติด ตรวจเช็คเบื้องต้น พบว่า power supply จ่ายไฟไม่เพียงพอ จึงขออนุมัติซื้อ power supply 680 w 1 ตัว /สุวิมล ตรวจสอบ 20/6/64 น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ