รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 41 ถึง 60 จาก 1,049 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
4120 ส.ค. 64
เวลา : 10:40
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) doctor 3 ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4219 ส.ค. 64
เวลา : 14:28
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลมในเครื่องไม่ทำงาน นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
4319 ส.ค. 64
เวลา : 13:28
นายจตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชาเปิดไม่ติด Note book แบตเสื่อม เลข จบ 7410-001-0004/0325แบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4417 ส.ค. 64
เวลา : 09:10
นางสาวชนากานต์ วาจาดีกล้องCamera ถ่ายไม่ได้ภาพไม่ขึ้นสายกล้องชำรุดหนักมีรอยขาด 3 จุด ใช้งานไม่ได้แล้ว *ขออนุมัติซื้อกล้องใหม่ 1 อัน (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
4516 ส.ค. 64
เวลา : 13:26
นายเกริกชัย ถุงเงินศิริเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่เก็บไฟแบตเสื่อมสภาพขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4610 ส.ค. 64
เวลา : 10:40
นางสาวทับทิม เทียมจันทร์จอคอมพิวเตอร์ จอเป็นวงกลมสีดำและเป็นเส้นสีดำมุมซ้ายมือด้านบน เลขครุภัณฑ์เลขที่ 7410+001-0004/0300 Notebook HP Pavilon i5-P239TXขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก เนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลียนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4710 ส.ค. 64
เวลา : 10:14
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีPrinter เอกสารเป็นแถบดำ เปลี่ยนดรั้มแล้ว ยังเป็นแถบดำเหมือนเดิม ---> **ฟิล์มความร้อนชำรุด ** ชุดทำความร้อนน่าจะเสีย เปลี่ยนดรั้มแล้วดีขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่หาย ขอส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4809 ส.ค. 64
เวลา : 10:20
นางสาวอรวรรณ พานทองเปิดไม่ติด เครื่องปริ้นเตอร์เปิดไม่ติดเกิดจากบอร์ดประมวลผลเสีย**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4908 ส.ค. 64
เวลา : 08:52
นายเอกชัย พวงสมบัติเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5004 ส.ค. 64
เวลา : 09:48
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาPrinter เครื่องปริ้นห้องตรวจแพทย์ (ห้อง2 ตึกเก่า) HL-1210Wปรินออกมาหมึกดำเข้มข้างกระดาษ แล้วก็เป็นจุดๆ/ขออนุญาติส่งซ่อมภายนอก(ห้องตรวจ)ตึกเก่า(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
5104 ส.ค. 64
เวลา : 09:46
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเปิดไม่ติด เปิดไม่ติดแบตหมดอายุ ขออนุมััติซื้อ แบตใหม่ 1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
5203 ส.ค. 64
เวลา : 14:38
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer เครื่อง printer ห้องศูนย์ refer : ถาดใส่กระดาษล็อคไม่อยู่ขาล็อคหัก ซ่อมไม่ได้ (ไม่ได้ตั้ง)กำลังดำเนินการ
5303 ส.ค. 64
เวลา : 14:36
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์ติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม Hos xp + Thai referInstalled programs finished(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
5403 ส.ค. 64
เวลา : 10:06
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยPrinter brother HL1210W drum ลาย ห้องตรวจตึกเก่าดรั้ม เป็นรอย ขออนุมัติซื้อดรั้ม 1 อัน DR1000(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
5503 ส.ค. 64
เวลา : 09:29
นางสาวอารยา ภูกองไชยเครื่องคอมพิวเตอร์ ย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ย้าย ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5602 ส.ค. 64
เวลา : 15:35
นางสาวฤทัย บุตรฉัยยาเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ ไม่ทำงาน เครื่องสำรองไฟ ไม่ทำงาน ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เครื่องสำรองไฟ แบตเตอรี่เสื่อม ทำให้ไม่สำรองไฟ จึงขออนุม้ติซื้อแบตเตอรี่ใหม่เพื่อทดแทนของเดิม /สุวิมล 2/8/64 น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
5730 ก.ค. 64
เวลา : 15:53
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเปิดไม่ติด คอมพิวเตอร์เครื่อง2 เข้าใช้งานไม่ได้ลง windowsใหม่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
5827 ก.ค. 64
เวลา : 08:43
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด ไม่มีสัญญาณภาพหม้อแปลงชำรุด**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5921 ก.ค. 64
เวลา : 08:53
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันสัญญาณWIFI ไฟไม่เข้าเครื่องตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ภายในชำรุด เนื่องจากไม่มีอะไหล่ ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
6020 ก.ค. 64
เวลา : 13:49
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด กล้องwebcam ห้องผอ.เสียขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.กล้องWeb Cam 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ