รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 41 ถึง 60 จาก 1,123 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
4117 ก.พ. 65
เวลา : 10:12
นางปาริชาติ จันทรมินทร์เครื่องสำรองไฟ (UPS) เคร่องสำรองไฟ er 6 ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4217 ก.พ. 65
เวลา : 10:11
นางปาริชาติ จันทรมินทร์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4317 ก.พ. 65
เวลา : 10:10
นางปาริชาติ จันทรมินทร์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4411 ก.พ. 65
เวลา : 16:15
นางสาวมุฑิตา ขาวสอาดPrinter ปริ้นไม่ได้นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4511 ก.พ. 65
เวลา : 07:53
นางสาวสิรินภา อุ่นแก้วPrinter Printer print.แล้วเครื่องไม่หยุดหมุน หมุนตลอด เสียงดังมากหลังPrintกระดาษออกมาแล้วผงหมึกหกเลอะเต็มเฟืองฟืดกระดาษทำความสะอาดใหม่ ใช้งานตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4609 ก.พ. 65
เวลา : 15:32
นายเอกชัย พวงสมบัติเปิดไม่ติด เปิดเครื่องไม่ติด ไฟไม่เข้าเครื่องเมน์บอร์เสียซ่อมไม่คุ้มใช้งานมา6ปี ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.Notebook 1 เครื่องนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
4708 ก.พ. 65
เวลา : 22:22
นายจักรเพชร จิตรราชPrinter ปริ้นเอกสารไม่ได้ ไม่ดึงกระดาษระบบดูดกระดาษเสียขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
4808 ก.พ. 65
เวลา : 16:22
น.ส.ปรีญา ล้วนดีPrinter เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นไม่ได้ สีเพี้ยน หมึกเลอะเทอะหัวพิมพ์เสียซ่อมไม่คุ้ม ใช้งานมา7ปีขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1. printer inkjet 1 ครื่องนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
4903 ก.พ. 65
เวลา : 16:19
นางสาวฐิติมา มูลวรรณหน่วยความจำ/เก็บข้อมูล เวลาไฟตก ไม่เก็บไฟค่ะแบตเสื่อมสภาพขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5003 ก.พ. 65
เวลา : 16:01
นายเอกชัย พวงสมบัติกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดสัญญาณไม่ขึ้นภาพ อาคารเก่ากล้องที่4 กล้องที่7 กล้องที่11 กล้องที่12 กล้องที่14 กล้อง13 กล้อง15ขออนุมัติซื้อทดแทนขอเดิมที่ชำรุด โดยใช้เงินแผนซ่อมบำรุงประจำปี65ซึ่งตั้งอยู่ในแผนปีงบปรระมาณ กล้อง 7 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5103 ก.พ. 65
เวลา : 11:42
นายประธาน จานุสรณ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องไม่สำรองไฟ #เครื่อง75แบตเสื่อมสภาพขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5203 ก.พ. 65
เวลา : 11:11
นางสาวมรกต ฤกษ์รัตนวารีเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟแบตเสื่อมสภาะขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5302 ก.พ. 65
เวลา : 15:00
นางทิพย์วรรณ ชัยยะPrinter เครื่อง Printer ใบสั่งยาเวลาพิมพ์ใบสั่งยาและเอกสารกระดาษติดที่เครื่องปริ้นเตอร์บ่อยตรวจสอบพบว่าชุดฟืดกระดาษเสียขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากอุปกรณ์ต้องใช้ช่างชำนาญนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5424 ม.ค. 65
เวลา : 14:25
นางสาวภัสส์จิดาภา นันทนาพรชัยPrinter ปริ้นมีรอย พิมพ์ตัวหนังสือไม่ชัดตรวจสอบพบว่าลูกยางแดงเสื่อมขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากอุปกรณ์ต้องใช้ช่างชำนาญนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5524 ม.ค. 65
เวลา : 14:18
น.ส.สุธาสิณี ทรงกลิ่นPrinter กระดาษติดบ่อย เครื่องค้างประจำ ปริ้นเอกสารมีรอยดำตรวจสอบพบว่าระบบเฟืองฟืดขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากอุปกรณ์ต้องใช้ช่างชำนาญนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5624 ม.ค. 65
เวลา : 10:50
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานช้ามาก ค้างบ่อยลงWINDOWSใหม่ ใช้งานปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5717 ม.ค. 65
เวลา : 15:19
นางสาวณรินดา นรดีจอคอมพิวเตอร์ จอเสียเครื่องsound1ตรวจสอบแล้วแผงวงจรเสียซ่อมไม่คุ้ม ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ตั้งแผนซื้อรอบ 2 ปี65 1.จอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว 1 เครื่องนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
5813 ม.ค. 65
เวลา : 14:52
นางสาวณรินดา นรดีPrinter printer เครื่องคู่กับจอ opd 8 ไม่สามารถprinได้ ลงDRIVERใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
5911 ม.ค. 65
เวลา : 13:31
นายเอกชัย พวงสมบัติกล้องวงจรปิด ภาพไม่ชัด 1.หน้าตึก2อาคารพยาบาล 2.ใต้ถุนWard2 3.เสาไฟบ้านพักหน้าตึก2 4.หลังตึก3อาคารพยาบาลอุปกรณ์ภายในชำรุดเนื่องจากใช้งานมานาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.กล้องวงจรปิด 4 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
6006 ม.ค. 65
เวลา : 08:21
นางปราณี นามประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติดPowersupplyเสีย ขออนุมติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.Powersupply 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ