รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 21 ถึง 40 จาก 1,123 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
2126 เม.ย. 65
เวลา : 14:00
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์เปิดไม่ติด เปิดคอมคิวเตอร์ไม่ได้ ลงWINDOWSใหม่ ใช้งานตามปกติน.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
2225 เม.ย. 65
เวลา : 16:02
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันเปิดไม่ติด สัญญาณหลุดๆติดๆซ่อมไม่คุ้มขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุดนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2307 เม.ย. 65
เวลา : 16:14
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์จอคอมพิวเตอร์ หน้าจอมีขีดสีขมพู 1 เส้นตามแนวตั้ง(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
2405 เม.ย. 65
เวลา : 14:36
นางสาวทับทิม เทียมจันทร์Printer Ricoh 440DN แถบดึงกระดาษกลับแตก (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
2504 เม.ย. 65
เวลา : 10:50
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้างบ่อย ทำงานช้า(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
2604 เม.ย. 65
เวลา : 00:00
นายเอกชัย พวงสมบัติPrinter กระดาษติดกระดาษติดอยู่ภายในเครื่องเอาไม่ออก ต้องส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2731 มี.ค. 65
เวลา : 15:11
น.ส.กนกวรรณ นึกสมเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน ไฟดับแล้วคอมดับแบตเสื่อมสภาพ ขอนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2829 มี.ค. 65
เวลา : 11:14
นายเอกชัย พวงสมบัติPrinter ปริ้นเป็นรอยดรัมเป็นรอย ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.ดรัม DR-2455 1 อันนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2922 มี.ค. 65
เวลา : 14:03
นางสาวมรกต ฤกษ์รัตนวารีจอคอมพิวเตอร์ จอสั่นตลอดเวลา สั่นนิดๆมาตั้งแต่ได้เครื่อง แต่รอบนี้สั่นแรง (จอโต๊ะมรกต)จอภาพชำรุด เนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
3016 มี.ค. 65
เวลา : 11:04
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณPrinter เครื่องปริ้น brother ถ่ายเอกสารแล้วมีเส้น(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
3113 มี.ค. 65
เวลา : 09:59
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันสัญญาณWIFI ไม่ปล่อยสัญญาณไวไฟตรวจสอบพบว่าพอร์ตแลนไฟไม่เข้า ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
3228 ก.พ. 65
เวลา : 16:29
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานไปสักระยะเครื่องค้างลงWINDOWSใหม่ ใช้งานตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3328 ก.พ. 65
เวลา : 16:23
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีPrinter ใช้งานงานไม่ได้เอาเศษกระดาษที่ติดออกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3428 ก.พ. 65
เวลา : 16:21
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องค้าง ลงWINDOWSใหม่ ใช้งานตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3524 ก.พ. 65
เวลา : 09:41
นายจตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชาเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ห้องเจาะเลือดพิมพ์ A ไม่ได้แนะนำให้เบิกกับพัสดุนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3622 ก.พ. 65
เวลา : 09:56
นางสาวชนากานต์ วาจาดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ติด ตรวจสอบพบว่า อุปกรณ์ด้่านใน เครื่องสำรองไฟชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม จึงขอซื้อทดแทนเครื่องเดิมน.ส.สุวิมล ศรีดาวันกำลังดำเนินการ
3722 ก.พ. 65
เวลา : 07:57
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องไม่สำรองไฟเวลาไฟดับแบตเสื่อมสภาพขออนุมัติซื้อทดแทนของเดืมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3818 ก.พ. 65
เวลา : 23:11
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์ refer ใส่แผ่น disc แล้วแผ่นตกเข้าไปข้างใน (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
3917 ก.พ. 65
เวลา : 13:04
นางสาวศิริพร วงษ์ศรีHUB HUB เสีย(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
4017 ก.พ. 65
เวลา : 12:25
นางสาวชนากานต์ วาจาดีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จุดเปิดบัตรคลินิก ชำรุด ใช้งานได้ช้ามากเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานมานาน ประมาณ 12 ปี ซ่อมไม่คุ้มน.ส.สุวิมล ศรีดาวันกำลังดำเนินการ