รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 21 ถึง 40 จาก 1,049 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
2116 ก.ย. 64
เวลา : 09:38
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟ แบตเตอร์รี่เก็บแบตไม่อยู่เวลาไฟตกทำให้คอมพิวเตอร์ดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2215 ก.ย. 64
เวลา : 10:21
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะกล้องCamera ถ่ายไม่ได้ ภาพมัวเนื่องจากตัวเลนส์กล้องชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.กล้องwebcam 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2315 ก.ย. 64
เวลา : 10:11
น.ส.พรพรรณ แสงตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงวินโดว์ใหม่ลงwindows เสร็จเรียบร้อย นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2415 ก.ย. 64
เวลา : 10:04
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นรุ่นเก่าสุด ทำงานไม่ได้ ช้า เครื่องค้าง อุปกรณ์ภายในเมนบอร์ชำรุดและซ่อมมาหลายครั้งแล้ว ใช้งานมาเกิน 6 ปี **ขออนุมัติซื้อทดแทนในแผนปี 65**1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1 จำนวน 1 ชุดนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
2515 ก.ย. 64
เวลา : 07:40
นางชลดา ผลศิริเปิดไม่ติด คอมโต๊ะ 6 เปิด ไม่ติด เนื่องจากปุ่มเปิด ปิด Casesหักใช้งานไม่ได้และตัวกดปุ่มเสีย กดแล้วค้าง และใช้งานมาเกิน5ปี**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2613 ก.ย. 64
เวลา : 09:06
นายเอกชัย พวงสมบัติหน่วยความจำ/เก็บข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลหรือโอนถ่ายไฟล์เสียไม่สามารถใช้งานได้ตัวเก็บถ่ายข้อมูลสำรองเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.Micro sd card 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2708 ก.ย. 64
เวลา : 11:44
นายอุทิศ ศรีอ่อนเปิดไม่ติด ไม่สามารถเปิด case computer ได้ Powersupplyเสีย **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.Powersupply 650 Watt 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2808 ก.ย. 64
เวลา : 09:51
นางภคินี นาคทรัพย์Printer ตัวอักษรที่ปริ๊นออกมาไม่ชัดเจนส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากอยู่ในการรับประกันนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
2906 ก.ย. 64
เวลา : 11:20
นางทิพย์วรรณ ชัยยะจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอลายครึ่งจอ นำจอที่จำหน่ายแล้วของ insure 4 ไปใช้ทดแทนก่อนน.ส.สุวิมล ศรีดาวันกำลังดำเนินการ
3003 ก.ย. 64
เวลา : 10:14
นางชลดา ผลศิริจอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์เป็นฝ้าสีขาวแนะนำให้รอจอสำรองแผนปี65 นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
3101 ก.ย. 64
เวลา : 09:35
นางปราณี นามประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานช้า เครื่องค้างบ่อย ฮาร์ดดิสเสีย รอซื้อฮาร์ดดิส อยู่ในช่วงปิดงบ รอเดือนตุลาคม65นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3201 ก.ย. 64
เวลา : 09:33
นางปราณี นามประดิษฐ์Printer เวลาถ่ายเอกสารเป็นเส้นแนวยาวกลางกระดาษเปลี่ยนตลับหมึก ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3331 ส.ค. 64
เวลา : 10:37
นางสาววรรณา พูลสินPrinter พิมพ์เอกสารเป็นลอยดรัมเป็นรอย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.ดรัม DR-2455 1 อันนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3430 ส.ค. 64
เวลา : 13:44
นางชลดา ผลศิริPrinter หัวหมึกสีตัน สีมาไม่ครบ เปลี่ยนตลับหมึกใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3524 ส.ค. 64
เวลา : 00:00
นายอุทิศ ศรีอ่อนสัญญาณWIFI สัญญาณอินเตอร์เน๊ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เครื่องห้องเบอร์ 12ใช้งานปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3620 ส.ค. 64
เวลา : 15:49
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer ถาดใส่กระดาษเครื่อง printer ลาล็อคหักซ่อมเสร็จแล้วใช้งานได้ชั่วคราวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3720 ส.ค. 64
เวลา : 11:33
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) opd 3 ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพ**ขอซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3820 ส.ค. 64
เวลา : 11:32
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) opd 9 ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพ**ขอซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
3920 ส.ค. 64
เวลา : 10:44
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องงานจิตเวช ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
4020 ส.ค. 64
เวลา : 10:41
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) sound 1 ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ