รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 241 ถึง 260 จาก 1,137 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
24120 ม.ค. 64
เวลา : 13:15
นางรัตติกาล สุขเจริญเพิ่ม/ย้ายสายLan ขอเพิ่มสาย lan 1 จุด ห้องเบอร์ 12 / ตรงปลั๊กไป ด้านนอกห้อง ใกล้ปลั๊กไฟ ข้างหน้าต่าง ติดตั้งและย้ายสายแลนให้เสร็จเรียบร้อยนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
24219 ม.ค. 64
เวลา : 11:17
นางสาวสมสมาน กลิ่นสวรรค์เครื่องคอมพิวเตอร์ จอฟ้าบ่อยมากฮาร์ดิส์เสียขออนุมัติซื้อทดแทนของเดมที่ชำรุด 1.ฮาร์ดดิส 1 TB 1 ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
24318 ม.ค. 64
เวลา : 16:20
นางชลดา ผลศิริPrinter เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ โต๊ะ 5 เสีย ใช้งานไม่ได้ เมนบอร์ดชำรุดซ่อมไม่คุ้มขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ตั้งไว้ในแผนปีงบ 64นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
24418 ม.ค. 64
เวลา : 16:18
นางภคินี นาคทรัพย์เปิดไม่ติด อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์เสียซ่อมไม่ได้/ขออนุญาติซื้อใหม่ 1ตัว(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
24518 ม.ค. 64
เวลา : 15:36
นางสาวนันธิกา ล้วนดีเปิดไม่ติด เครื่องไม่ทำงาน เปิดไม่ติดทำความสะอาดแรม ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
24617 ม.ค. 64
เวลา : 10:23
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณPrinter ลูกดรัมหมดprint งานไม่ได้ซ่อมไม่คุ้ม/ขออนุมัติซื้อเครื่องปรินใหม่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
24715 ม.ค. 64
เวลา : 13:23
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด มีเสียงดังระหว่างปริ้นเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยน ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
24814 ม.ค. 64
เวลา : 13:53
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเปิดไม่ติด เครื่องค้างลงwindowsใหม่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
24913 ม.ค. 64
เวลา : 10:17
นางสาวณรินดา นรดีเปิดไม่ติด เครื่องด๊อกเตอร์3 เปิดไม่ติดปุ่มเปิด ปิดเสีย ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
25013 ม.ค. 64
เวลา : 09:55
นายพีระชาติ ปัญญาเปิดไม่ติด printer_HP p1102 w กระดาษติด เนื่องจากตัวเซนเซอร์หรือตัว Control กระดาษทำงานผิดพลาด ต้องใช้ช่างเฉพาะทางในการซ่อมครับ(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
25112 ม.ค. 64
เวลา : 11:35
นางสาวโสภิดา เลขการPrinter ถ่ายเอกสารไม่ได้ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ตัวสแกนเนอร์ชำรุดขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก **ซ่อมไม่คุ้มแนะนำให้ใช้ปริ้นเอกสารได้อย่างเดียวแต่สแกนไม่ได้**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
25212 ม.ค. 64
เวลา : 11:03
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยPrinter พิมพ์ตัวหนังสือขาดขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
25307 ม.ค. 64
เวลา : 09:30
นางทิพย์วรรณ ชัยยะเครื่องคอมพิวเตอร์ คีย์ข้อมูลแล้วค้าง เวลาปิดไม่ดับต้องปิดหลายครั้งลง Windows ใหม่ (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
25404 ม.ค. 64
เวลา : 09:39
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเครื่องคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์เป็นสีฟ้า และเครื่่อง Re start เองMainboard และ ฮาดดิสก์ พัง เนื่องจากระยะเวลาใช้ยาวนาน ซ่อมไม่คุ้ม /ขออนุมัติซื้อเครื่อง PC ใหม่ นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
25529 ธ.ค. 63
เวลา : 15:22
นางทิพย์วรรณ ชัยยะPrinter ปริ้นกระดาษเป็นคลื่น กระดาษไม่เรียบขออนุมัติ ส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
25625 ธ.ค. 63
เวลา : 09:34
นายสิทธิโชค ศรีไชยติดตั้งโปรแกรม แก้ไข PDF ลงโปรแกรม PDF Extra(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
25723 ธ.ค. 63
เวลา : 08:19
นางสาวโชติกา อิสละภาพPrinter ติดตั้งPrinterลงคอมพิวเตอร์เครื่องพี่ติ๊ดเก่าติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
25822 ธ.ค. 63
เวลา : 15:54
นางสาวนันธิกา ล้วนดีเปิดไม่ติด เปิดเครื่องไม่ติด ตรวจสอบแล้วใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
25921 ธ.ค. 63
เวลา : 10:44
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ update services (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
26016 ธ.ค. 63
เวลา : 13:25
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาPrinter ใช้งานแล้วหมึกดำเลอะส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ