รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 221 ถึง 240 จาก 1,137 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
22123 ก.พ. 64
เวลา : 14:09
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์เปิดไม่ติด เปิดไม่ติดสาย power ไม่แน่น / เช็คสาย(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
22219 ก.พ. 64
เวลา : 15:56
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์Printer สั่งปริ้นท์แล้วปริ้นท์เอกสารมาไม่ครบและบางแผ่นมีเส้นแบ่งกระดาษติดมาด้วยสั่งปรินหลายหน้าไม่ได้ / ต้อง reset เครื่องพิมพ์ใหม่ สามารรถใช้งานได้ตามปกติ(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
22318 ก.พ. 64
เวลา : 11:00
น.ส.พรพรรณ แสงตรงPrinter ปริ้นไม่ได้เนื่องจากจากแผงวงจรบอร์ดชำรุด**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
22416 ก.พ. 64
เวลา : 15:38
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer ไฟเป็นสีแดง ขึ้นข้อความ prepare new imaging unitดั้มใกล้จะหมด/นำ Ship ตัวเก่าของดั้มเดิมมาใส่แทน สามารถใช้งานได้นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
22516 ก.พ. 64
เวลา : 10:46
นายสันทิส กิจปรีชาPrinter เครื่อง laser printer IPD HP MFP M227fdn ขณะพิมพ์มีเสียงดัง และพิมพ์แลัวหมึกออกไม่ครบตัว senser ความร้อนพัง *ขออนุญาติส่งซ่อมภายนอก เนื่องจากต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
22615 ก.พ. 64
เวลา : 13:59
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์Printer เวลา scan เครื่องปริ้นเตอร์ดูดกระดาษทีละหลายแผ่นในครั้งเดียว ทำให้ scan ได้ไม่ครบ PRINTER รุ่น LASER JET PRO MFP M227 fdnตรวจสอบแล้ว เป็นไม่ทุกครั้ง อาจเป็นที่ เวลาใส่กระดาษ หรือตัวดึงกระดาษชำรุด ให้ใช้ไปก่อน (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
22715 ก.พ. 64
เวลา : 10:53
นางชลดา ผลศิริเปิดไม่ติด เวลาไฟดับ ไม่สำรองไฟ คอมพิวเตอร์ดับหมด เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน / ขออนุมัติซื้อ แบต 1 ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
22815 ก.พ. 64
เวลา : 10:49
นางสาวชนากานต์ วาจาดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) เก็บไฟไม่อยู่ เวลาไฟดับจอจะดับด้วยแบตไม่สำรองไฟ/ขออนุมัติซื้อแบต UPS *1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
22906 ก.พ. 64
เวลา : 13:50
นายพีระชาติ ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระหว่างใช้งานขึ้นหน้าจอสีฟ้าฮาร์ดิส์เสีย **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.ฮาร์ดิส์SATA SSD 480 G 1 ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
23002 ก.พ. 64
เวลา : 14:26
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใช้งานโปรแกรมช้าลงวินโดว์ใหม่น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
23101 ก.พ. 64
เวลา : 10:51
น.ส.ปรีญา ล้วนดีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องทำงานไม่ได้ เปิดไม่ติด ขึ้นจอฟ้าบ่อยเนื่องจากอุปกรณ์เมนบอร์ดชำรุดและใช้งานมาเกินกว่า8ปี ซ่อมไม่คุ้ม**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** 1.คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ตั้งไว้ในแผนปีงบประมาณ 2564แล้วนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
23229 ม.ค. 64
เวลา : 09:23
นางจรรยา หนึ่งชนะเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเครื่องคอมที่ห้องคัดกรองเปิดไม่ติดแบตสำรองไฟหมดอายุ/ขออนุมัติซื้อแบตเตอรี่ UPS **1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
23327 ม.ค. 64
เวลา : 15:30
น.ส.ศศิธร ผลารักษ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องค้าง จอฟ้าเนื่องจากฮาร์ดิสเสียไม่สามารถซ่อมได้ ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.HDD SSD 1 TB 1 ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
23425 ม.ค. 64
เวลา : 15:06
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer เมื่อ print กระดาษออกมา มีขีดเส้นดำเข้มเป็นแนวยาว 1 เส้นมีหมึกและสิ่งสปกบัง Sensor /เช็คทำความสะอาด แนวกระจกตรง Senser(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
23521 ม.ค. 64
เวลา : 15:58
นางสาวภัสส์จิดาภา นันทนาพรชัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานตอนไฟดับ แบตเสื่อมสภาพ/ขออนุญาติซื้อแบตUPS 1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
23621 ม.ค. 64
เวลา : 15:55
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานตอนไฟดับ แบตเตอรี่ UPS หมดอายุการใช้งาน /ขออนุมัติซื้อแบตใหม่ 1ก้อนเพื่อทดแทนของเดิม เครื่องคุณตั๊ก(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
23721 ม.ค. 64
เวลา : 14:52
นางรัชนี สีใสเปิดไม่ติด ไฟตกเปิดไม่ติดไฟไม่เข้า ต้องขยับสายใหม่หลายรอบ จอภาพมีอาการสั่น คาดว่าใกล้จะเสีย แต่ยังพอใช้ได้ เลยใช้งานต่อได้ (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
23821 ม.ค. 64
เวลา : 14:36
นางปูรินทร์ คูหาทองเครื่องคอมพิวเตอร์ Harddisk เสีย บูต ไม่ขึ้น harddisk เสีย บูตไม่ขึ้น /ขออนุมัติซื้อ harddisk ssd1ลูก 512 Gิb(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
23921 ม.ค. 64
เวลา : 10:34
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มยินดีติดตั้งโปรแกรม ใช้งานไม่ได้ มีอาการค้างบ่อยลงวินโดวใหม่ เนื่องจาก วินโดว์เดิมไม่รองรับ โปรแกรมสบส.น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
24021 ม.ค. 64
เวลา : 09:50
น.ส.สุธาสิณี ทรงกลิ่นเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟชำรุด ไฟไม่เข้า เครื่องสำรองไฟ ชำรุดเปลี่ยนแบตแล้วไม่หายตรวจสอบแล้วเป็นที่เมนบอร์ดชำรุด มีอายุการใช้งานตั้งแต่ พ.ศ.2557 ซ่อมไม่คุ้ม จึงขอซื้อทดแทนของเดิมน.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ