รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 201 ถึง 220 จาก 1,068 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
20125 พ.ย. 63
เวลา : 10:13
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์ติดตั้งโปรแกรม msoffice 2013เนื่องจากของเดิมฟ้องactivated บ่อย/ลงMicrosoft office ใหม่(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
20225 พ.ย. 63
เวลา : 09:51
นายพีระชาติ ปัญญาPrinter ดั้มเหลือน้อยมาก ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.Drum Original HP 32A-CF232A 1 ตลับนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20323 พ.ย. 63
เวลา : 15:15
นายวัฒนา โชติธรรมโมPrinter ซับหมึกเต็ม ปริ้นงานไม่ได้ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20422 พ.ย. 63
เวลา : 11:30
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันHUB ไฟไม่เข้าเครื่องเนื่องจากอุปกรณ์ในเมนบอร์ดชำรุด ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก **หมดประกันร้านแล้ว แต่เครื่องประกันเรียลไทม์**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20522 พ.ย. 63
เวลา : 11:29
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันHUB ไฟไม่เข้าเครื่องเนื่องจากอุปกรณ์ในเมนบอร์ดชำรุด ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก **หมดประกันร้านแล้ว แต่เครื่องประกันเรียลไทม์**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20620 พ.ย. 63
เวลา : 21:48
นางสาวรติยา ถาวรยิ่งPrinter ขึ้นเตือน "ดรัมส่งภาพเหลือน้อย"ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.Drum Original HP 32A-CF232A 1 ตลับนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20713 พ.ย. 63
เวลา : 09:45
น.ส.ศศิธร ผลารักษ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้า ขอลงวินโดว์ 10 ใหม่installed windows 10 Pro (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
20811 พ.ย. 63
เวลา : 14:29
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Doctor 3 ซ่อมหลายครั้งแล้ว ใช้งานมานานมากกว่า7 ปี เปิดเครื่องสักพักก็ดับเอง บ่อยครั้งมาก ไม่ทันต่อผู้มารับบริการเกิดจากอุปกรณ์เมนบอร์ชำรุดและอุปกรณ์ด้านฮาร์แวร์บางตัวเกิดชำรุด และงานมากกว่า7ปี ซ่อมมาหลายครั้ง **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** ตั้งแผนซื้อทดแทน ไว้ในแผนปี64 แล้ว 1.คอมพิวเตอร์ 1 ชุดนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
20911 พ.ย. 63
เวลา : 13:45
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Doctor 2 ซ่อมหลายครั้งแล้ว ใช้งานมานานมากกว่า 6-7 ปี เปิดติดบางไม่ติดบ้างเกิดจากอุปกรณ์เมนบอร์บางตัวชำรุดและมีการใช้งานมากกว่า7ปี ซ่อมมาหลายครั้ง **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** ตั้งแผนซื้อทดแทน ไว้ในแผนปี64 แล้ว 1.คอมพิวเตอร์ 1 ชุดนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
21011 พ.ย. 63
เวลา : 11:06
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องสำรองไฟ 1 เครื่อง ศูนย์คอมแนะนำให้ทำบันทึกข้อความมาให้พัสดุก่อน และจะมีเรื่องทำการโอนย้ายครุภัณฑ์ (เอกชัย)นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
21111 พ.ย. 63
เวลา : 11:00
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ OPD 9 ***ไม่สำรองไฟ แบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21211 พ.ย. 63
เวลา : 10:56
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยPrinter ปริ้นเตอร์ Epson L220 ปริ้นสี ออกบางสี ล้างหัวพิมพ์ใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21311 พ.ย. 63
เวลา : 07:26
นายจตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชาใช้งาน Internet ไม่ได้ ขอเพิ่มสายLan 4 จุดเดินให้เสร็จเรียบร้อยนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21409 พ.ย. 63
เวลา : 10:57
นางสาวปาริชาติ พงษ์เรืองเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมค้างบ่อยมาก เครื่อง INFO20 windows มีปัญหาอย่างมาก/รอลง windows10 ใหม่(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
21503 พ.ย. 63
เวลา : 08:11
นางสาวโสภิดา เลขการPrinter เครื่องพริ้นไม่สามารถถ่ายเอกสาร ได้Error E8 /ชุด เลื่อนScan ติดขัด ต้องถอดมาเช็คสายแพร และชุดเลื่อน(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
21630 ต.ค. 63
เวลา : 11:21
นางสาวน้ำค้าง ไชยบุตร์เพิ่ม/ย้ายสายLan ต้องการติดตั้งสาย Lan ในห้องผ่าตัดตึกใหม่เดินให้เสร็จเรียบร้อยนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21729 ต.ค. 63
เวลา : 14:05
นางชลดา ผลศิริเปิดไม่ติด ใช้งานไม่ได้Print กระดาษแหว่งเปื้อนขาดหายไป หมึกออกไม่สม่ำเสมอ/ขอส่งซ่อมภายนอกโดยช่างชำนาญการ**เปลี่ยนชุดทำความร้อน**(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
21828 ต.ค. 63
เวลา : 11:49
น.ส.ปรีญา ล้วนดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) แบตไม่สำรองไฟ(เครื่องพี่ต้น)แบตหมดอายุ/ขออนุญาติซื้อ แบตใหม่ **1ก้อน เพื่อทดแทนของเดิม(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
21928 ต.ค. 63
เวลา : 08:57
นางสาวภัสส์จิดาภา นันทนาพรชัยเครื่องคอมพิวเตอร์ พบปัญหาการใช้งานบ่อยครั้ง จอฟ้า หน้าจอสั่น เครื่องดับเอง เนื่องจากอุปกรณ์เมนบอร์ดชำรุดและใช้งานมาเกินกว่า8ปี ซ่อมไม่คุ้ม**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** 1.คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ตั้งไว้ในแผนปีงบประมาณ 2564แล้วนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
22026 ต.ค. 63
เวลา : 10:47
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเปิดไม่ติด จอคอมเปิดไม่ติด โต๊ะซักประวัติเบอร์3 (คลินิกพิเศษ)เปิด ปิด เครื่อง ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ