รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 201 ถึง 220 จาก 1,139 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
20109 เม.ย. 64
เวลา : 08:36
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer ถาดใส่กระดาษเด้งออก > ล็อคไม่อยู่เนื่องจากตัวลอคพลาสติกหัก เบื้องต้นใช้กาวทาเพื่อให้ไม่เด้งหลุด(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
20207 เม.ย. 64
เวลา : 08:04
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องคอมพิวเตอร์ สายอแดปเตอร์โน๊ตบุ๊คชาร์ทไฟไม่เข้าอแดปเตอร์เสีย**ขอซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.อแดปเตอร์ Asus K46cm 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20325 มี.ค. 64
เวลา : 10:42
นางสาววรรณา พูลสินติดตั้งโปรแกรม ลงWindowใหม่ เพราะเดิมเก่าไม่รองรับการทำงานลง วินโดใหม่ เนื่องจาก ระบบ เก่า ใช้งานไม่ตอบรับกับโปรแกรมต่างๆ(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
20424 มี.ค. 64
เวลา : 16:35
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer printer ขึ้นข้อความ "prepare new imaging unit" + ไฟเตือนสีแดงดรั้ม ใกล้จะหมด /ขออนุมัติซื้อดรั้ม 1 อัน เพื่อการทำงานต่อเนื่อง(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
20522 มี.ค. 64
เวลา : 16:17
นางสาวนันธิกา ล้วนดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเสื่อม**ขอนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20619 มี.ค. 64
เวลา : 16:17
น.ส.ปรีญา ล้วนดีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนไม่ได้ 3 เครื่องซ่อมไม่คุ้ม ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน อายุการใช้งานนาน ชำรุด ขอซื้อทดแทนของเดิม จำนวน 3 ตัว น.ส.สุวิมล ศรีดาวันสำเร็จ
20719 มี.ค. 64
เวลา : 15:15
นายอุทิศ ศรีอ่อนPrinter printer ไม่สามารถพิมพ์ได้ซ่อมไม่คุ้ม รอปีงบประมาณหน้า ซื้อเครื่องใหม่ นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20816 มี.ค. 64
เวลา : 00:00
นางสาวโชติกา อิสละภาพอุปกรณ์ต่อพ่วง ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
20911 มี.ค. 64
เวลา : 10:39
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดหน้าจอไม่ติดเครื่องบูตไม่ขึ้น / ทำการ ซ่อมแซมวินโด และ ทำความสะอาด แรมและฮาดดิสก์(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
21011 มี.ค. 64
เวลา : 09:56
นางปาริชาติ จันทรมินทร์เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าwindowsช้ามากเนื่องจากฮาร์ดดิสเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.ฮาร์ดิส SSD 480 GB 1ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21111 มี.ค. 64
เวลา : 09:05
นางสาวภัสส์จิดาภา นันทนาพรชัยScanner ลูกกลิ้งดึงกระดาษขาด ทำให้เครื่องสแกนไม่ดึงกระดาษลูกยางเสียหายมาก ต้องเปลี่ยนลูกยาง ขออนุมัติซื้อลูกยางใหม่ 1 ชุด Fujitsu SP-1125 เนื่องจากหาอะไหล่ยาก จึงขอส่งซ่อมภายนอก นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21210 มี.ค. 64
เวลา : 12:50
นายเอกชัย พวงสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเข้าwindowsไม่ได้ เวลาไฟดับไม่สำรองไฟเนื่องจากฮาร์ดดิสเสีย และแบตเสื่อมสภาพ **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1แบต Dell inspiron 5520 1 ก้อน 2.ฮาร์ดิส SSD 1 TB 1 ลูก 3950+3150นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21310 มี.ค. 64
เวลา : 12:49
นายเอกชัย พวงสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาไฟดับไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด** 1.แบต Acer Aspire 4740 G 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21410 มี.ค. 64
เวลา : 09:22
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ HosXp หลุดบ่อย internet หลุดบ่อยตรวจสอบพบว่าเป็นเมนบอร์ด ซึ่งทำให้ในบางครั้งก็เข้าเน็ตได้บ้างไม่ได้บ้าง จึงขออนุมัติอัพเดทอุปกรณ์ภายในตัวCase Computer ให้ใช้งานHosxpและเน็ต ได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21510 มี.ค. 64
เวลา : 07:18
นางชลดา ผลศิริPrinter พิมพ์แล้วหมึกเป็นเส้น ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
21609 มี.ค. 64
เวลา : 16:24
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์ติดตั้งโปรแกรม ใช้งานการเชื่อมต่อเพื่อscan ใบส่งตัวส่ง mail ศูนย์นัดหมาย รพศ.ไม่มี driver scan /ลง driver manage device samsung M2875FD (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
21708 มี.ค. 64
เวลา : 12:57
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ HosXp หลุดบ่อย ทำการอัพ version 3.64.2.8c แล้ว Scan malware แล้ว รอดูอาการอีกที (ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
21803 มี.ค. 64
เวลา : 15:26
น.ส.สุธาสิณี ทรงกลิ่นPrinter เครื่อง Brother L2715dw ขึ้น Drum and Toner Replace หมึกและ ดั้ม หมด ขออนุมัติซื้อ หมึกและดั้ม ***อย่างละ 1 อัน *** L2715dw(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
21903 มี.ค. 64
เวลา : 09:58
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ HosXp หลุดบ่อย แจ้งขอติดตั้งปริ้นเตอร์HopXp แก้ไขเบื้องต้นแล้วรอดูอาการอีกที/add print new Hp DJ1112 2เครื่อง เรียบร้อย(ไม่ได้ตั้ง)สำเร็จ
22001 มี.ค. 64
เวลา : 12:50
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเสียแบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ