รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,049 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
125 พ.ย. 64
เวลา : 16:21
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ เครื่องพี่ต้อย ไฟดับแล้วคอมดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
225 พ.ย. 64
เวลา : 16:17
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ เครื่องพี่ดำ ไฟดับแล้วคอมดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
325 พ.ย. 64
เวลา : 15:56
นางชุลีภรณ์ ลีสมเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟเครื่องพี่หนิง ใช้งานไม่ได้ ไฟดับแล้วคอมดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
425 พ.ย. 64
เวลา : 15:49
นางสาววรรณา พูลสินเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟกระชากดับ แบตเสื่อมแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
525 พ.ย. 64
เวลา : 15:48
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
625 พ.ย. 64
เวลา : 14:05
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะกล้องCamera กล้องเสีย ใช้งานไม่ได้ โต๊ะพี่ต้อย เปิดบัตรวงจรในกล้องเสีย ตกพื้น ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.กล้องเว็บแคม 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
724 พ.ย. 64
เวลา : 11:20
นางทิพย์วรรณ วะโรPrinter สั่งปริ้นไม่ได้นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
824 พ.ย. 64
เวลา : 10:53
นางสาวพรเพ็ญ พยัคฆสังข์เปิดไม่ติด คบ.เสียแนะนำให้เบิกคียส์บอร์ดใหม่นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
922 พ.ย. 64
เวลา : 09:31
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณPrinter ปริ้นแล้วกระดาษเป็นรอยเปลี่ยนลูกยากดรัมใหม่นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1020 พ.ย. 64
เวลา : 09:54
นางรัตติกาล สุขเจริญอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องปริ้นเตอร์พิมพ์ออกไม่ได้ (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
1117 พ.ย. 64
เวลา : 08:57
นางชลดา ผลศิริเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟโต๊ะ เบอร์ 1 ไฟไหม้ เปลี่ยนแผงวงจรสำรองให้ใหม่นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1215 พ.ย. 64
เวลา : 15:49
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช้า ค้างฮาร์ดดิสเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.ฮาร์ดดิส 240 GB 1ลูกนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1313 พ.ย. 64
เวลา : 14:18
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาPrinter ปริ้นเตอร์ปริ้นงานไม่ได้ทำการแชร์ปริ้นเตอร์ใหม่นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1420 ต.ค. 64
เวลา : 08:35
น.ส.ปรีญา ล้วนดีPrinter ปริ้นตัวหนังสือไม่ครบตัวสอบพบว่าตัวหนังสือปริ้นออกมาไม่ครบ ไม่สามารถตรวจเชิงลึกได้ ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก (ลงไดร์เวอร์ใหม่) นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1508 ต.ค. 64
เวลา : 12:37
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติดเปิดใช้งานปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1605 ต.ค. 64
เวลา : 15:24
นางสาวรุ่งนภา ชาวแกลงเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ โต๊ะ1 ไม่สำรองไฟ ไฟตก หน้าจอคอมฯดับ แบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1704 ต.ค. 64
เวลา : 09:50
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้า ค้างลงwindowsใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1802 ต.ค. 64
เวลา : 18:13
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer ตลับหมึกที่เบิกมาไม่ใช่ spec ที่ใช่กับเครื่องได้ (รอเบิกประมาณ 15 /10 /64 > ยืมเครื่องปริ้น+แฟกซ์ OPD หลังโต๊ะเบอร์5 >>>แจ้งศูนย์คอมฯ ติดตั้งให้ในห้องศูนย์ refer 3/10/64ย้ายเครื่องของopdไปท่แผนกrefer ใช้งานตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1930 ก.ย. 64
เวลา : 09:02
นางสาวนัชสิมา เสมอPrinter Printer เครื่องHP Laserjer MFP M129-M134-HPScan เครื่องปริ๊นเวลาใช้งานมีเส้นติดออกมาตรงกลางกระดาษค่อนข้างเยอะแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2029 ก.ย. 64
เวลา : 16:20
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีPrinter ก้านหมึกเสีย ปริ้นงานไม่ได้ฟิล์มความเสียไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ