รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,039 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
127 ต.ค. 64
เวลา : 09:45
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer ได้รับหมึกแล้ว ต่อเครื่ิองกลับมาใช้เครื่องเดิม(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
227 ต.ค. 64
เวลา : 09:45
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer ได้รับหมึกแล้ว ต่อเครื่ิองกลับมาใช้เครื่องเดิม(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
320 ต.ค. 64
เวลา : 08:35
น.ส.ปรีญา ล้วนดีPrinter ปริ้นตัวหนังสือไม่ครบตัวสอบพบว่าตัวหนังสือปริ้นออกมาไม่ครบ ไม่สามารถตรวจเชิงลึกได้ ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
419 ต.ค. 64
เวลา : 13:27
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์ใช้งาน Internet ไม่ได้ เข้า key ข้อมูลในโปรแกรม Thai refer ไม่ได้(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
508 ต.ค. 64
เวลา : 12:37
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติดเปิดใช้งานปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
605 ต.ค. 64
เวลา : 15:24
นางสาวรุ่งนภา ชาวแกลงเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ โต๊ะ1 ไม่สำรองไฟ ไฟตก หน้าจอคอมฯดับ แบตเสื่อมสภาพ**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
704 ต.ค. 64
เวลา : 09:50
นางสาววิภาดา ผดุงศรีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องช้า ค้างลงwindowsใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
802 ต.ค. 64
เวลา : 18:13
นางสาวนวพร สุภาพพันธ์Printer ตลับหมึกที่เบิกมาไม่ใช่ spec ที่ใช่กับเครื่องได้ (รอเบิกประมาณ 15 /10 /64 > ยืมเครื่องปริ้น+แฟกซ์ OPD หลังโต๊ะเบอร์5 >>>แจ้งศูนย์คอมฯ ติดตั้งให้ในห้องศูนย์ refer 3/10/64ย้ายเครื่องของopdไปท่แผนกrefer ใช้งานตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
930 ก.ย. 64
เวลา : 09:02
นางสาวนัชสิมา เสมอPrinter Printer เครื่องHP Laserjer MFP M129-M134-HPScan เครื่องปริ๊นเวลาใช้งานมีเส้นติดออกมาตรงกลางกระดาษค่อนข้างเยอะแนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1029 ก.ย. 64
เวลา : 16:20
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีPrinter ก้านหมึกเสีย ปริ้นงานไม่ได้ฟิล์มความเสียไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1116 ก.ย. 64
เวลา : 09:38
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟ แบตเตอร์รี่เก็บแบตไม่อยู่เวลาไฟตกทำให้คอมพิวเตอร์ดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1215 ก.ย. 64
เวลา : 10:21
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะกล้องCamera ถ่ายไม่ได้ ภาพมัวเนื่องจากตัวเลนส์กล้องชำรุด ซ่อมไม่คุ้ม**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.กล้องwebcam 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1315 ก.ย. 64
เวลา : 10:11
น.ส.พรพรรณ แสงตรงเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอลงวินโดว์ใหม่ลงwindows เสร็จเรียบร้อย นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1415 ก.ย. 64
เวลา : 10:04
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นรุ่นเก่าสุด ทำงานไม่ได้ ช้า เครื่องค้าง อุปกรณ์ภายในเมนบอร์ชำรุดและซ่อมมาหลายครั้งแล้ว ใช้งานมาเกิน 6 ปี **ขออนุมัติซื้อทดแทนในแผนปี 65**1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่1 จำนวน 1 ชุดนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1515 ก.ย. 64
เวลา : 07:40
นางชลดา ผลศิริเปิดไม่ติด คอมโต๊ะ 6 เปิด ไม่ติด เนื่องจากปุ่มเปิด ปิด Casesหักใช้งานไม่ได้และตัวกดปุ่มเสีย กดแล้วค้าง และใช้งานมาเกิน5ปี**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1613 ก.ย. 64
เวลา : 09:06
นายเอกชัย พวงสมบัติหน่วยความจำ/เก็บข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลหรือโอนถ่ายไฟล์เสียไม่สามารถใช้งานได้ตัวเก็บถ่ายข้อมูลสำรองเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.Micro sd card 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1708 ก.ย. 64
เวลา : 11:44
นายอุทิศ ศรีอ่อนเปิดไม่ติด ไม่สามารถเปิด case computer ได้ Powersupplyเสีย **ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.Powersupply 650 Watt 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1808 ก.ย. 64
เวลา : 09:51
นางภคินี นาคทรัพย์Printer ตัวอักษรที่ปริ๊นออกมาไม่ชัดเจนส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากอยู่ในการรับประกันนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1906 ก.ย. 64
เวลา : 11:20
นางทิพย์วรรณ ชัยยะจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอลายครึ่งจอ นำจอที่จำหน่ายแล้วของ insure 4 ไปใช้ทดแทนก่อนน.ส.สุวิมล ศรีดาวันกำลังดำเนินการ
2003 ก.ย. 64
เวลา : 10:14
นางชลดา ผลศิริจอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์เป็นฝ้าสีขาวแนะนำให้รอจอสำรองแผนปี65 นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ