รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,123 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
128 พ.ค. 65
เวลา : 09:44
นางสาวอรวรรณ พานทองเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบในระบบล่าช้า วินโด่ดใช้ไม่ได้(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
228 พ.ค. 65
เวลา : 09:40
นางสาววรรณา พูลสินเครื่องคอมพิวเตอร์ ระการทำงานในระบบล่าช้า เครื่องค้างบ่อย(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
328 พ.ค. 65
เวลา : 09:37
นางสาวนวรัตน์ แก้วสุวรรณเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานช้ามาก เช้าวินโด้ดไม้ได้(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
426 พ.ค. 65
เวลา : 09:47
นางทิพย์วรรณ ชัยยะPrinter พิมพ์แล้วกระดาษติด เป็นคลื่น เนื่องจากตัวฟืดกระดาษเสีย ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
525 พ.ค. 65
เวลา : 15:25
นางพัฒนา เกตุเสมอPrinter ตัวหนังสือลอก(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
624 พ.ค. 65
เวลา : 09:01
น.ส.ปรีญา ล้วนดีเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟเปิดไม่ติด(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
724 พ.ค. 65
เวลา : 08:50
นางปูรินทร์ คูหาทองPrinter มีรอยดำเป็นแถบในกระดาษหลังพิมพ์(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
823 พ.ค. 65
เวลา : 07:59
นางสาวนัชสิมา เสมอPrinter ไม่ดูดกระดาษตรวจสอบพบว่าตัวลูกยางฟืดกระดาษเสื่อมสภาพ ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
920 พ.ค. 65
เวลา : 13:30
นายธนภัทร ตรีรัตน์เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติดไฟไม่เข้าเช็คดูแล้ว คาดว่า Power supart เสียPower Supplyเสีย ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.Power Suply 650 watt 1 ตัวนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1019 พ.ค. 65
เวลา : 08:48
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟ แบตเสื่อมสภาพ ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1119 พ.ค. 65
เวลา : 08:31
นายเอกชัย พวงสมบัติเปิดไม่ติด ไม่สำรองไฟ เวลาไฟดับแบตเสื่อมสภาพ ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1218 พ.ค. 65
เวลา : 13:59
นางสาวอรวรรณ พานทองเปิดไม่ติด เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ ใช้งานไม่ได้ไม่สำรองไฟ เลขที่ครุภัณฑ์ 7410-001-0004/0515แบตเสื่อมสภาพ ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1318 พ.ค. 65
เวลา : 11:17
นางทิพย์วรรณ วะโรเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ ใช้งานไม่ได้ไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพ ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1418 พ.ค. 65
เวลา : 09:23
นายอุทิศ ศรีอ่อนHosXp ลงโปรแกรมแล้ว ไม่สามารถเปิดโปรแกรม Hosxp ได้ (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
1510 พ.ค. 65
เวลา : 08:54
นางสาวชนากานต์ วาจาดีเปิดไม่ติด prinnter info1 ห้องเบอร์ 0 ตึกเก่า ปลิ้นแลเวหมึกไม่ติดครึ่งหน้ากระดาษ ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากไม่มีอะไหล่นายเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1609 พ.ค. 65
เวลา : 09:50
นางสาวณรินดา นรดีเปิดไม่ติด เครื่องปลิ้นห้องตรวจ2 ตึกเก่า มีไฟแดงกระพริบตลอดเวลารีเซ็ตดรัมใหม่ ใช้งานได้ตามปกตินายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1702 พ.ค. 65
เวลา : 00:00
นางสาวไอลดา ประจักษ์ทรัพย์เครื่องสำรองไฟ (UPS) แบตบวมแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1827 เม.ย. 65
เวลา : 11:31
นางสาวณรินดา นรดีเปิดไม่ติด ไม่ปลิ้นเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้เอง นายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1927 เม.ย. 65
เวลา : 10:58
นางสง่า คืนดีเครื่องสำรองไฟ (UPS) แบตเตอรี่เสื่อมแบตเสื่อม ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบต 1 ก้อนนายเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2026 เม.ย. 65
เวลา : 14:04
นางดวงใจ เอี่ยมอินทร์Printer scancเอกสารแล้วมีเส้นตรงกลางกระดาษที่เอกสารสแกน(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ