รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 455 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
116 ก.ค. 61
เวลา : 09:40
นางรัตติกาล สุขเจริญPrinter ปริ้นใบสั่งยาไม่ออกเนื่องจากหมึกหมด แนะนำให้เปลี่ยนตลับหมึกใหม่เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
213 ก.ค. 61
เวลา : 15:29
นางปราณี นามประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดนไวรัสเครืองใช้งานช้าเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
311 ก.ค. 61
เวลา : 16:03
นายวิรัช ไทยนิยมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟ เมื่อไฟฟ้าดับหรือตก ทำให้เครื่องคอมฯดับและต้องรีสตาร์ทใหม่ทุกครั้งแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
411 ก.ค. 61
เวลา : 16:00
นายวิรัช ไทยนิยมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ไม่สามารถเก็บไฟฟ้าสำรองได้ เมื่อเวลาไฟฟ้าดับ ทำให้เครื่องดับต้องรีสตาร์ทใหม่ทุกครั้งที่ไฟฟ้าดับหรือตกแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
510 ก.ค. 61
เวลา : 10:51
นางสาวสุวิชรินทร์ สฤษฏ์กุลเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟแผงวงจรบอร์ดเสียซ่อมไม่คุ้ม และใช้งานมาเกิน5ปี**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.เครื่องสำรองไฟ 850VA 1เครือง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนปีงบประมาณ61จึงทำการซื้อใหม่ไม่ได้แนะนำให้ตั้งงบประมาณปี62เอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
609 ก.ค. 61
เวลา : 12:57
นางเพลินพิศ เศรษฐาเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟ ไฟตกแล้วคอมฯดับเสียบคอมฯสายผิด ทำการถอดแล้วเสียบใหม่ ใช้งานได้ตามปกติ เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
706 ก.ค. 61
เวลา : 13:28
นางกมลวรรณ ตาตะคุเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเข้าwindowsไม่ได้ฮาร์ดิสเสีย**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.ฮาร์ดดิส 1TB 1ลูกเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
803 ก.ค. 61
เวลา : 00:00
นายวรพงษ์ วงษ์กำปั่นเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส จึงไม่สามารถทำให้ปริ้นใบLABได้ เคลียร์เบาว์เซอร์ ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
927 มิ.ย. 61
เวลา : 09:56
นางสาวสุวิมล ศรีดาวันHosXp เข้าใช้งานแล้วERRORลงโปรแกรมHOSXPใหม่เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1026 มิ.ย. 61
เวลา : 14:41
นางสาวมุฑิตา ขาวสอาดเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟเวลาไฟดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขอนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1126 มิ.ย. 61
เวลา : 11:13
นางพัฒนา เกตุเสมอเปิดไม่ติด เปิดไม่ขึ้นภาพตัวแผงจ่ายไฟเสีย**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**เครื่องได้รับซื้อการทดแทนเป็นจบ.7410-001-0004/0425 วันที่16/2/61 เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนปีงบประมาณ61จึงทำการซื้อใหม่ไม่ได้แนะนำให้ตั้งงบประมาณปี62เอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1226 มิ.ย. 61
เวลา : 09:51
นายสันทิส กิจปรีชาเครื่องสำรองไฟ (UPS) แบตเสื่อม ไม่เก็บไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขอนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1325 มิ.ย. 61
เวลา : 14:56
นางสาวปาริชาติ พงษ์เรืองเครื่องคอมพิวเตอร์ มีเสียงดัง เป็นระยะๆฮาร์ดิสมีเสียง ทำการถอดปลั๊กไฟฮาร์ดิสแล้วเสียบใหม่ ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1425 มิ.ย. 61
เวลา : 11:05
นางสาวมนทยา ดวงแก้วเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าwindowsไม่ได้ลงwindowsให้ใหม่ ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1520 มิ.ย. 61
เวลา : 14:31
นางกมลวรรณ ตาตะคุเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าwindowsไม่ได้ลงwindowsใหม่และกู้ไฟล์งานเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1618 มิ.ย. 61
เวลา : 11:43
สฤษดิ์ จารุกาญจน์สัญญาณWIFI ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**เนื่องจากเครื่องยังอยู่ในการรับประกัน เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1718 มิ.ย. 61
เวลา : 09:09
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องขึ้น CPU Fan Errorทำความสะอาดเครื่อง ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1813 มิ.ย. 61
เวลา : 13:50
นางสาวรติยา ถาวรยิ่งเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1913 มิ.ย. 61
เวลา : 13:50
นางสาวรติยา ถาวรยิ่งเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่เก็บไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2012 มิ.ย. 61
เวลา : 11:15
นายอุดมศักดิ์ ชัยยะเครื่องสำรองไฟ (UPS) ไฟตกแล้วเครื่องไม่สำรองไฟแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ