รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 394 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
123 ม.ค. 61
เวลา : 10:42
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเปิดไม่ติด หน้าจอเป็นสีฟ้าเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
222 ม.ค. 61
เวลา : 13:23
นางสาวอรวรรณ พานทองเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติดถอดปลั๊กฮาร์ดดิสออกแล้วเสียบใหม่ ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
318 ม.ค. 61
เวลา : 10:04
นางสาวชาดา หอมสวัสดิ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องติดไวรัสลงwindowsใหม่ ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
409 ม.ค. 61
เวลา : 13:42
นางปราณี นามประดิษฐ์Printer กระดาษติดในเครื่องเอาไม่ออกเกิดจากกาวสองหน้าเข้าไปติดในเครื่องทำให้เอากระดาษไม่ออก**นำกระดาษกาวสองหน้าออก ใช้งานได้ตามปกติ**เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
528 ธ.ค. 60
เวลา : 15:23
นางชลดา ผลศิริจอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์โต๊ะ ประณยา หน้าจอเป็นสีๆ ตรวจสอบแล้วพบว่าแผงวงจรภาคจ่ายไฟเสียส่งซ่อมไม่คุ้มและใช้งานมาเกินกว่า5ปีขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.จอคอมพิวเตอร์1เครื่องเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
628 ธ.ค. 60
เวลา : 10:45
นางสาวอรวรรณ พานทองเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเปิดไม่มีภาพและค้างบ่อยตรวจสอบพบว่าอุปรณ์ในเมนบอร์ดชำรุดและเครื่องใช้งานมาเกินกว่า5ปีแล้ว*ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด*1.เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่อง **ตั้งอยู่ในแผนปี60**เอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
726 ธ.ค. 60
เวลา : 13:30
นางสาวปาริชาติ พงษ์เรืองPrinter ปริ้นสีไม่ออกทำความสะอาดหัวพิมใหม่ ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
823 ธ.ค. 60
เวลา : 00:00
นางสาวนวรัตน์ แก้วสุวรรณPrinter เครื่องปรี็นเอกสาร สั่งปริ้นงานแล้วกระดาษติดโดยไม่ทราบสาเหตุเกิดจากซองพลาสติกเข้าไปติดในเครื่องปริ้นจึงทำให้ลูกยางแดงละลายและไม่สามารถปริ้นงานได้ เครื่องยังอยู่ในการรับประกัน**เปลี่ยนชุดทำความร้อน**เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
922 ธ.ค. 60
เวลา : 12:00
นายทนุพงษ์ พยัคฆ์สังข์เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าwindowsไม่ได้ถอดปลั๊กHDDแล้วเสียบใหม่ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1022 ธ.ค. 60
เวลา : 09:45
นางรัตติกาล สุขเจริญเครื่องสำรองไฟ (UPS) เปิดไม่ติดตรวจสอบพบว่าแผงจ่ายไฟเสียไม่สามารถซ่อมได้ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.เครื่องสำรองไฟ 800VA 1ตัวเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1122 ธ.ค. 60
เวลา : 08:00
นางดวงสมร สุขสิงห์เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติดสายไฟปลั๊กเสีย นำสายไฟปลั๊กมาเปลี่ยนให้ใหม่ ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1220 ธ.ค. 60
เวลา : 14:04
นางกาญจนา วิเศษประสิทธิ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลมดัง ถอดพัดลมระบายความร้อนออก ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1318 ธ.ค. 60
เวลา : 15:13
นายชวลิต สรรพนิรันดร์เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่อง มีไฟเข้า แต่ระบบไม่ทำงานส่งซ่อมภายนอกเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1418 ธ.ค. 60
เวลา : 11:54
นางพรทิพย์ จรรยากล้องCamera ถ่ายรูปผู้มารับบริการแล้วสีออกขาวมองไม่เห็นหน้าตรวจพบว่าสายUSBชำรุดไม่มามารถซ่อมได้ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ช้ำรุด1กล้องCamera 1 ตัวเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1515 ธ.ค. 60
เวลา : 09:27
นางชลดา ผลศิริจอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ 2 เสีย จอภาพแตกเนื่องจากขยับที่วางคียส์บอร์ดเลื่อนไปกระแทกโดนจอภาพขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากอยู่ในการรับประกันเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1607 ธ.ค. 60
เวลา : 14:36
นางสาวมรกต ฤกษ์รัตนวารีPrinter เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษถาดป้อนกระดาษขออนุมัติส่งซ่อมภายนอกเนื่องจากอยู่ในการรับประกันเครื่องเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1706 ธ.ค. 60
เวลา : 15:49
นางชลดา ผลศิริPrinter ปริ้นใบสั่งยาไม่ออกมีงานปริ้นค้างเก่าอยู่ทำให้ไม่ออก เคลียร์งานปริ้นค้างเก่าออกใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1806 ธ.ค. 60
เวลา : 13:29
นางสาวฤทัย บุตรฉัยยาจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอมืดลง Activation Windowsใหม่ ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1906 ธ.ค. 60
เวลา : 10:46
นางทิพย์วรรณ ชัยยะPrinter ปริ้นใบสั่งยาไม่ได้ตรวจแล้วพบว่าหัวหมึกเสียซ่อมไม่คุ้มและตัวเครื่องใช้งานมานานแล้วขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.เครื่องปริ้นเลเซอร์ ขาวดำ all in one 1เครื่อง**เอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
2030 พ.ย. 60
เวลา : 08:49
นางสาวชนากานต์ ดลภัยเครื่องสำรองไฟ (UPS) มีเสียงดังตลอดแบตเสื่อมสภาพการใช้งานขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.แบตเตอร์รี่ 1 ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ