รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 493 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
119 ต.ค. 61
เวลา : 10:49
สฤษดิ์ จารุกาญจน์ใช้งาน Internet ไม่ได้ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่จ่ายเข้าเครื่องลูกตัวพอร์ตแลนเสียไม่สามารถซ่อมเองได้**ขออนุมัติจ้างช่างเข้ามาตรวจสอบอาการของเสียของเครื่องMikrotik 1ในรพ**เอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
217 ต.ค. 61
เวลา : 10:23
นางสาวชาดา หอมสวัสดิ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) ไม่สำรองไฟ (เลขครุภัณฑ์ จบ.7410-001-0004/0272)แบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
315 ต.ค. 61
เวลา : 08:33
นายจตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชาใช้งาน Internet ไม่ได้ เครื่องแม่ เข้า Internet ไม่ได้เครื่องเดียวทำให้ปริ๊นสติกเก้อไม่ออก เครื่องอื่นเข้าได้เปลี่ยนipใหม่ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
412 ต.ค. 61
เวลา : 12:05
นางนุชนาถ โพธิ์พิทักษ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานช้ามากเปิดไฟล์อะไรๆในเครื่องไม่ได้เลยลงwindowsใหม่ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
512 ต.ค. 61
เวลา : 12:04
นางปาริชาติ จันทรมินทร์เครื่องคอมพิวเตอร์ ดับบ่อยมากไฟไม่ตกก็ดับล้างขยะในwindowsแล้วทำความสะอาดภายในเครื่องใหม่ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
612 ต.ค. 61
เวลา : 08:27
นางปาริชาติ จันทรมินทร์เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟ ไม่สำรองไฟเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
711 ต.ค. 61
เวลา : 15:29
นางสาวชาดา หอมสวัสดิ์เปิดไม่ติด ไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องNotbookได้ (ไม่มีเลขครุภัณฑ์)เปิดตรวจสอบแล้วใช้งานปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
808 ต.ค. 61
เวลา : 15:22
นางสาวไอยริน คงชัยกุลจอคอมพิวเตอร์ จอคอมมีจุดสีดำขนาดใหญ่มุมขวาล่างจอภาพด้านขวาล่างแตกซ่อมไม่คุ้ม**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด1.จอคอมพิวเตอร์1เครื่องเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
901 ต.ค. 61
เวลา : 00:00
นางปาริชาติ จันทรมินทร์จอคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติดและซ่อมมาหลายครั้งแล้วภาคจ่ายไฟชำรุด**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1024 ก.ย. 61
เวลา : 09:01
นางชลดา ผลศิริจอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ 3 เป็นเส้น ๆ แผงจอชำรุด**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**เนื่องจากไม่มีอะไหล่เปลี่ยนเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1120 ก.ย. 61
เวลา : 09:10
นางพรทิพย์ จรรยาPrinter ปริ้นบัตรคนไข้แล้วกระดาษติดบ่อยมากชุดฟืดกระดาษชำรุดไม่มีอะไหล่เปลี่ยน**ขออนุมัติส่งซ่อมภายนอก**เปลี่ยนลูกยางแดงพร้อมชุดฟืดกระดาษเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1218 ก.ย. 61
เวลา : 15:22
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเปิดไม่ติด จอเปิดใช้งานไม่ได้แผงวงจรภาคจ่ายไฟเสียซ่อมไม่คุ้มเนื่องจากใช้งานมาตั้งแต่ปี51**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.จอคอมพิวเตอร์ 1เครื่องเอกชัย พวงสมบัติกำลังดำเนินการ
1318 ก.ย. 61
เวลา : 14:27
นางชลดา ผลศิริเปิดไม่ติด ใช้งานไม่ได้แบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบตเตอร์รี่ 1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1418 ก.ย. 61
เวลา : 12:05
นางสาวทฤฒมน ชัยตาดีเปิดไม่ติด เครื่องอายุการใช้งาน 10 ปี (23/1/2551) เปิดใช้งานไม่ได้ทำความสะอาดแรม ใช้งานได้ตามปกติเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1511 ก.ย. 61
เวลา : 10:12
นายวัฒนา โชติธรรมโมเครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องสำรองไฟไม่ทำงานเวลาไฟดับแบตเสื่อมสภาพการใช้งาน**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.แบต1ก้อนเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1610 ก.ย. 61
เวลา : 10:05
นางสาวสายน้ำผึ้ง วงษ์ปัญญาเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารคสั่งปริ้นยาไปออกห้องยาได้ค่ะลงไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์ให้ใหม่เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1710 ก.ย. 61
เวลา : 08:25
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยอุปกรณ์ต่อพ่วง เข้าHosxpไม่ได้สายLanชำรุด **ขออนุมัติซื้อหัวRJ45เพื่อมาเข้าสายแลนRJ45**1.1กล่องเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1810 ก.ย. 61
เวลา : 08:22
นางประยูรรัตน์ ยิ้มละมัยใช้งาน Internet ไม่ได้ เปิดเข้าHosxpไม่ได้สายLanชำรุด **ขออนุมัติซื้อหัวRJ45เพื่อมาเข้าสายแลนRJ45**1.1กล่องเอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
1910 ก.ย. 61
เวลา : 08:21
นายเอกชัย พวงสมบัติอุปกรณ์ต่อพ่วง เข้าระบบHosxpและส่งข้อมูลออกภายนอกไม่ได้พอร์ตเสียบสายแลนชำรุดทำให้ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในได้และไม่สามารถซ่อมได้**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.HUB24PORT1เครื่อง **ขอด่วนนะคับเนื่องจากไม่มีเครื่องสำรองให้แล้ว**เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ
2010 ก.ย. 61
เวลา : 08:17
นายเอกชัย พวงสมบัติอุปกรณ์ต่อพ่วง เข้าระบบHosxpและส่งข้อมูลออกภายนอกไม่ได้พอร์ตเสียบสายแลนชำรุดทำให้ไม่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในได้และไม่สามารถซ่อมได้**ขออนุมัติซื้อทดแทนของเดิมที่ชำรุด**1.HUB24PORT1เครื่อง **ขอด่วนนะคับเนื่องจากไม่มีเครื่องสำรองให้แล้ว**เอกชัย พวงสมบัติสำเร็จ