อัลบั้มกิจกรรม
 
 
ข้อมูลองค์กร

งานวิจัย/งานวิชาการ
วาระการประชุม
ทำเนียบผู้บริหาร
ครงสร้างบุคลากร
แผนที่/แผนผัง
ฐานข้อมูลรหัสโรค(ICD10)

เงินเดือน/ค่าตอบแทน
DataCenter จันทบุรี
ตรวจสอบข้อมูล WM webmanager
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ระบบบริหารความเสื่ยง
ระบบบันทึกวันลา
รายงานตัวชีวัดจังหวัดจันทบุรี
ระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลProvis 21 แฟ้ม OPPP
EMS SOIDAO HOSPITAL

 
 
 
ศูนย์ข้อมูล คปสอ.สอยดาว

Data Center คปสอ.สอยดาว

 

 Data Center Cup ที่จังหวัดจันทบุรี

 

 
 
 
เช็ค E-mail
Email
รหัสผ่าน
Language:
Theme:
  เข้าสู่ระบบ
  เปลี่ยนรหัสผ่าน
  Admin..
 
 
 
ลิ้งค์ เพื่อนบ้านเรา

กระทรวงสาธารณสุข
สนง.ประกันสังคม
มติประชุมกระทรวง
เช็คสิทธิรักษาพยาบาล
เช็คสิทธิประกันสังคม
สสจ.จันทบุรี
สสจ.ตราด
สสอ.มะขาม
สนง.สาธารณสุขสอยดาว
 ICT สอยดาว
รพ.นายายอาม จ.จันทบุรี
รพ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
รพ.แหลมงอบ จ.ตราด
รพ.คลองใหญ่ จ.ตราด
บ้านซับตารีดอทคอม
อบต.ทุ่งขนาน
โปรแกรม OPDCARD MitNet
บ้านปลาคาร์พจันทบุรี
Thnic จดทะเบียนweb
แปลงCODE HTML>PHP
DragonHispeedเช็คโดเมน
จองรถจองห้องประชุม

 
 
 
ส่งรายงานหน่วยงาน

รายงานส่งข้อมูล 18แฟ้ม สปสช
รายงานข้อมูลกาารตาย
รายงานhotpitalprofile
รายงานส่งข้อมูล 18 แฟ้ม สนย.
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม สนย.
รายงานยาเสพติด
 

 
 
 
ไทยทีวี/หนังสือพิมพ์

    

 
  

 

 
 
 
ไทยเรดิโอ
 
 


 

 
 
คลังความรู้ EMS
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

02/11/11
 
 

วาระการประชุม

วาระการประชุมกรรมการบริหารเดือนมีนาคม2555  
วาระการประชุมกรรมการบริหารเดือนมกราคม 2555  
วาระการประชุมกรรมการบริหารเดือนพฤศจิกายน 2554  
วาระการประชุมกรรมการบริหารเดือนธันวาคม 2554  
วาระการประชุมกรรมการบริหารเดือนตุลาคม 2554  
วาระการประชุมกรรมการบริหารเดือนกุมภาพันธ์ 2555  
ประชุมประจำปี 2551 ครั้งที่ 07 เดือน กรกฏาคม (วันที่ประชุม 29/07/2551)  
ประชุมประจำปี 2551 ครั้งที่ 06 เดือน มิถุนายน (วันที่ประชุม ../../2551)  
ประชุมประจำปี 2551 ครั้งที่ 05 เดือน พฤษภาคม (วันที่ประชุม 27/05/2551)  
ประชุมประจำปี 2551 ครั้งที่ 04 เดือน เมษายน (วันที่ประชุม 24/04/2551)  
ประชุมประจำปี 2551 ครั้งที่ 03 เดือน มีนาคม (วันที่ประชุม 18/03/2551)  
ประชุมประจำปี 2551 ครั้งที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ (วันที่ประชุม 19/02/2551)  
ประชุมประจำปี 2551 ครั้งที่ 01 เดือน มกราคม (วันที่ประชุม 14/01/2551)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 12 เดือน ธันวาคม 2551(วันที่ประชุม 19/12/2551)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2551 (วันที่ประชุม ../../....)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2552  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10 เดือน ตุลาคม 2551(ไม่ได้ประชุม)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 09 เดือน กันยายน 2552  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 09 เดือน กันยายน 2551(วันที่ประชุม 24/09/2551)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 08 เดือน สิงหาคม 2552  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 08 เดือน สิงหาคม 2551 (วันที่ประชุม 19/08/2551)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 07 เดือน กรกฏาคม 2552  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 06 เดือน มิถุนายน 2552 (ไม่ได้ประชุม)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 05 เดือน พฤษภาคม 2552  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 04 เดือน เมษายน 2552 (28/04/2552)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 03 เดือน มีนาคม 2552 (วันที่ประชุม 23/03/2552)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 02 เดือน กุมภาพันธ์ 2552(ไม่มีการประชุม)  
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 01 เดือน มกราคม 2552(วันที่ประชุม 27/01/2552)