อัลบั้มกิจกรรม
 
 
ข้อมูลองค์กร

งานวิจัย/งานวิชาการ
วาระการประชุม
ทำเนียบผู้บริหาร
ครงสร้างบุคลากร
แผนที่/แผนผัง
ฐานข้อมูลรหัสโรค(ICD10)

เงินเดือน/ค่าตอบแทน
DataCenter จันทบุรี
ตรวจสอบข้อมูล WM webmanager
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ระบบบริหารความเสื่ยง
ระบบบันทึกวันลา
รายงานตัวชีวัดจังหวัดจันทบุรี
ระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลProvis 21 แฟ้ม OPPP
EMS SOIDAO HOSPITAL

 
 
 
ศูนย์ข้อมูล คปสอ.สอยดาว

Data Center คปสอ.สอยดาว

 

 Data Center Cup ที่จังหวัดจันทบุรี

 

 
 
 
เช็ค E-mail
Email
รหัสผ่าน
Language:
Theme:
  เข้าสู่ระบบ
  เปลี่ยนรหัสผ่าน
  Admin..
 
 
 
ลิ้งค์ เพื่อนบ้านเรา

กระทรวงสาธารณสุข
สนง.ประกันสังคม
มติประชุมกระทรวง
เช็คสิทธิรักษาพยาบาล
เช็คสิทธิประกันสังคม
สสจ.จันทบุรี
สสจ.ตราด
สสอ.มะขาม
สนง.สาธารณสุขสอยดาว
 ICT สอยดาว
รพ.นายายอาม จ.จันทบุรี
รพ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
รพ.แหลมงอบ จ.ตราด
รพ.คลองใหญ่ จ.ตราด
บ้านซับตารีดอทคอม
อบต.ทุ่งขนาน
โปรแกรม OPDCARD MitNet
บ้านปลาคาร์พจันทบุรี
Thnic จดทะเบียนweb
แปลงCODE HTML>PHP
DragonHispeedเช็คโดเมน
จองรถจองห้องประชุม

 
 
 
ส่งรายงานหน่วยงาน

รายงานส่งข้อมูล 18แฟ้ม สปสช
รายงานข้อมูลกาารตาย
รายงานhotpitalprofile
รายงานส่งข้อมูล 18 แฟ้ม สนย.
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม สนย.
รายงานยาเสพติด
 

 
 
 
ไทยทีวี/หนังสือพิมพ์

    

 
  

 

 
 
 
ไทยเรดิโอ
 
 


 

 
 
คลังความรู้ EMS
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

02/11/11
 
 

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


 
 

 

 งานประกาศเกียรติคุณ

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง  ครั้งที่ ๔

วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

ขอแสดงความยินดี
กับนายแพทย์ธวัช  คงคาลัย
ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี๒๕๕๕

 

     

ขอแสดงความยินดี

กับผู้ที่ได้รับรางวัลในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 

เว็บใหม่โรงพยาบาลสอยดาว (ทดสอบระบบ)

 

นโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

 

 

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว
(๑).บริการรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม เอาใจเขามาใส่ใจเรา
(๒).ซื่อตรงต่อเวลา หน้าที่ และตนเอง
(๓).เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
(๔).สถานบริการ สะอาด เป็นระเบียบ ( ๕ส. )


 นโยบายการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษาของโรงพยาบาลสอยดาว จ.จันทบุรี

 

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลสอยดาว ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมรายงาน ข่าวสาร กิจกรรม และ ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน  

   ายชื่อผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล วันที่ ๐๙ กรกฏาคม  ๒๕๕๖


 แพทย์แผนไทย(ปรับปรุงระบบ)

 
31/10/11 คอลัมน์ผู้อำนวยการ(ฉบับที่๓)    1131
21/06/11 คอลัมน์ผู้อำนวยการ(ฉบับที่๒)    1182
10/05/11 คอลัมน์ผู้อำนวยการ    1023
06/05/11 มีผู้เข้ามาดูเว็บของ รพ.มากเหมือนกันนะ    952
14/10/09 สวัสดีครับทุกท่าน    1379

จุลสารกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย

ข่าวสารทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข


 

 

 
 
ตารางเวลาการให้บริการรพ.สอยดาว

 

 

 
 
 
ผู้อำนวยการ รพ.สอยดาว


นพ. ธวัช คงคาลัย

 
 

 

 
 
ระบบจองรถ/ห้องประชุม
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
  เข้าสู่ระบบ
  ลืมรหัสผ่าน
 
 
 
ปฏิทินจองรถ/ห้องประชุม

  ปฏิทินโครงการคปสอ.สอยดาว 
 
 
นานาสาระ

 

เพิ่มเติม

 
 
 
โปรแกรม

  

 

 

 
 
 
นวัตกรรมของโรงพยาบาล
1.Fresh and Dry Sac

 
2.การป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด

 
 
 
Download

 

 คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
 ดาวน์โหลดฟอมร์บ้านพัก
  ระเบียบบ้านพัก
แบบฟอร์มคำขอรายงานHOSxP
แบบฟอร์มขอUploadรูปกิจกรรมขึ้นWebSite รพ.สอยดาว
  Font TH Sarabun PSK
  หนังสือภายใน
  หนังสือภายนอก
 


 

 

 

 

  

 
 
 
สรุปยอด A-zone

ธันวาคม 54
พฤษจิกายน 54
ตุลาคม 54
มกราคม 55
กุมภาพันธ์ 55
มีนาคม 55 
 เมษายน 55
พฤษภาคม 55
กรกฏาคม 55
สิงหาคม 55
กันยายน 55
ตุลาคม 55
พฤศจิกายน 55
ธันวาคม 55

UC คปสอ.สอยดาว

  ข้อมูลA-zone เดือนต่อไปให้ไปดูที่ www.ictsoidao.com ไปที่เมนูรักษาพยาบาล-->5.รายงาน OP Visit แล้วกำหนดวันที่ที่่ต้องการดู
 

ผลการตรวจสอบ 18แฟ้มที่ผ่าน ของรพช.ในจันทบุรี

15/05/13