อัลบั้มกิจกรรม
 
 
ข้อมูลองค์กร
 
 
ศูนย์ข้อมูล คปสอ.สอยดาว
 
 
เช็ค E-mail
 
 
ลิ้งค์ เพื่อนบ้านเรา
 
 
ส่งรายงานหน่วยงาน
 
 
ไทยทีวี/หนังสือพิมพ์
 
 
ไทยเรดิโอ
 
 
คลังความรู้ EMS
 
ค้นจาก ค้นด้วยคำว่า
  รหัส   คำอธิบาย    
 X5122 TRAVEL AND MOTION, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINISTRATIVE AREA, WHILE WORK
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5123 TRAVEL AND MOTION, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINISTRATIVE AREA, WHILE EMGA
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5124 TRAVEL AND MOTION, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINISTRATIVE AREA, WHILE REST
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5128 TRAVEL AND MOTION, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINISTRATIVE AREA, WHILE ENGA
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5129 TRAVEL AND MOTION, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINISTRATIVE AREA, DURING UNS
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X513 TRAVEL AND MOTION, SPORT AND ATHELIC AREA
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5130 TRAVEL AND MOTION, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5131 TRAVEL AND MOTION, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5132 TRAVEL AND MOTION, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE WORKING FOR INCOME
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5133 TRAVEL AND MOTION, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5134 TRAVEL AND MOTION, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGAGING
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5138 TRAVEL AND MOTION, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5139 TRAVEL AND MOTION, SPORT AND ATHELIC AREA, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X514 TRAVEL AND MOTION, STREET AND HIGHWAY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5140 TRAVEL AND MOTION, STREET AND HIGHWAY, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5141 TRAVEL AND MOTION, STREET AND HIGHWAY, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5142 TRAVEL AND MOTION, STREET AND HIGHWAY, WHILE WORKING FOR INCOME
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5143 TRAVEL AND MOTION, STREET AND HIGHWAY, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5144 TRAVEL AND MOTION, STREET AND HIGHWAY, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGAGING IN O
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5148 TRAVEL AND MOTION, STREET AND HIGHWAY, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5149 TRAVEL AND MOTION, STREET AND HIGHWAY, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X515 TRAVEL AND MOTION, TRADE AND SERVICE AREA
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5150 TRAVEL AND MOTION, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5151 TRAVEL AND MOTION, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5152 TRAVEL AND MOTION, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE WORKING FOR INCOME
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5153 TRAVEL AND MOTION, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5154 TRAVEL AND MOTION, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGAGING
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5158 TRAVEL AND MOTION, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5159 TRAVEL AND MOTION, TRADE AND SERVICE AREA, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X516 TRAVEL AND MOTION, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5160 TRAVEL AND MOTION, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5161 TRAVEL AND MOTION, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5162 TRAVEL AND MOTION, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE WORKING FOR INCOME
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5163 TRAVEL AND MOTION, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5164 TRAVEL AND MOTION, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5168 TRAVEL AND MOTION, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED AC
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5169 TRAVEL AND MOTION, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X517 TRAVEL AND MOTION, FARM
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5170 TRAVEL AND MOTION, FARM, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5171 TRAVEL AND MOTION, FARM, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5172 TRAVEL AND MOTION, FARM, WHILE WORKING FOR INCOME
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5173 TRAVEL AND MOTION, FARM, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5174 TRAVEL AND MOTION, FARM, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGAGING IN OTHER VITAL ACT
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5178 TRAVEL AND MOTION, FARM, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5179 TRAVEL AND MOTION, FARM, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X518 TRAVEL AND MOTION, OTHER UNSPECFIED PLACE
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5180 TRAVEL AND MOTION, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5181 TRAVEL AND MOTION, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5182 TRAVEL AND MOTION, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE WORKING FOR INCOME
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5183 TRAVEL AND MOTION, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5184 TRAVEL AND MOTION, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGAGING
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5188 TRAVEL AND MOTION, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5189 TRAVEL AND MOTION, OTHER UNSPECFIED PLACE, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X519 TRAVEL AND MOTION, UNSPECIFIED PLACE
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5190 TRAVEL AND MOTION, UNSPECIFIED PLACE, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5191 TRAVEL AND MOTION, UNSPECIFIED PLACE, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5192 TRAVEL AND MOTION, UNSPECIFIED PLACE, WHILE WORKING FOR INCOME
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5193 TRAVEL AND MOTION, UNSPECIFIED PLACE, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5194 TRAVEL AND MOTION, UNSPECIFIED PLACE, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGAGING IN OT
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5198 TRAVEL AND MOTION, UNSPECIFIED PLACE, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X5199 TRAVEL AND MOTION, UNSPECIFIED PLACE, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การเดินทางและการเคลื่อนไหว
 X52 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X520 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, HOME
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5200 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, HOME, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5201 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, HOME, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5202 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, HOME, WHILE WORKING FOR INCOME
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5203 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, HOME, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5204 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, HOME, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGA
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5208 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, HOME, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVI
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5209 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, HOME, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X521 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, RESIDENTIAL INSTITUTION
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5210 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, RESIDENTIAL INSTITUTION, WHILE ENGAGEED IN SP
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5211 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, RESIDENTIAL INSTITUTION, WHILE ENGAGED IN LEI
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5212 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, RESIDENTIAL INSTITUTION, WHILE WORKING FOR IN
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5213 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, RESIDENTIAL INSTITUTION, WHILE EMGAGED IN OTH
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5214 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, RESIDENTIAL INSTITUTION, WHILE RESTING, SLEEP
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5218 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, RESIDENTIAL INSTITUTION, WHILE ENGAGE IN OTHE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5219 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, RESIDENTIAL INSTITUTION, DURING UNSPECIFIED A
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X522 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINIST
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5220 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINIST
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5221 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINIST
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5222 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINIST
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5223 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINIST
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5224 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINIST
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5228 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINIST
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5229 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SCHOOL, OTHER INSTITUTION AND PUBLIC ADMINIST
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X523 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SPORT AND ATHELIC AREA
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5230 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE ENGAGEED IN SPO
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5231 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE ENGAGED IN LEIS
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5232 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE WORKING FOR INC
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5233 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE EMGAGED IN OTHE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5234 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE RESTING, SLEEPI
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5238 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SPORT AND ATHELIC AREA, WHILE ENGAGE IN OTHER
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5239 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, SPORT AND ATHELIC AREA, DURING UNSPECIFIED AC
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X524 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, STREET AND HIGHWAY
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5240 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, STREET AND HIGHWAY, WHILE ENGAGEED IN SPORT A
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5241 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, STREET AND HIGHWAY, WHILE ENGAGED IN LEISURE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5242 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, STREET AND HIGHWAY, WHILE WORKING FOR INCOME
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5243 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, STREET AND HIGHWAY, WHILE EMGAGED IN OTHER TY
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5244 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, STREET AND HIGHWAY, WHILE RESTING, SLEEPING,
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5248 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, STREET AND HIGHWAY, WHILE ENGAGE IN OTHER SPE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5249 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, STREET AND HIGHWAY, DURING UNSPECIFIED ACTIVI
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X525 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, TRADE AND SERVICE AREA
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5250 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE ENGAGEED IN SPO
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5251 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE ENGAGED IN LEIS
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5252 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE WORKING FOR INC
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5253 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE EMGAGED IN OTHE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5254 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE RESTING, SLEEPI
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5258 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, TRADE AND SERVICE AREA, WHILE ENGAGE IN OTHER
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5259 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, TRADE AND SERVICE AREA, DURING UNSPECIFIED AC
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X526 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5260 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE ENGAGE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5261 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE ENGAGE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5262 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE WORKIN
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5263 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE EMGAGE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5264 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE RESTIN
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5268 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, WHILE ENGAGE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5269 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, INDUSTRIAL AND CONSTRUTION AREA, DURING UNSPE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X527 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, FARM
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5270 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, FARM, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5271 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, FARM, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5272 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, FARM, WHILE WORKING FOR INCOME
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5273 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, FARM, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5274 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, FARM, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGA
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5278 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, FARM, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVI
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5279 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, FARM, DURING UNSPECIFIED ACTIVITY
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X528 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, OTHER UNSPECFIED PLACE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5280 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE ENGAGEED IN SPO
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5281 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE ENGAGED IN LEIS
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5282 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE WORKING FOR INC
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5283 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE EMGAGED IN OTHE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5284 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE RESTING, SLEEPI
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5288 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, OTHER UNSPECFIED PLACE, WHILE ENGAGE IN OTHER
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5289 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, OTHER UNSPECFIED PLACE, DURING UNSPECIFIED AC
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X529 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, UNSPECIFIED PLACE
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5290 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, UNSPECIFIED PLACE, WHILE ENGAGEED IN SPORT AC
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5291 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, UNSPECIFIED PLACE, WHILE ENGAGED IN LEISURE A
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5292 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, UNSPECIFIED PLACE, WHILE WORKING FOR INCOME
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5293 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, UNSPECIFIED PLACE, WHILE EMGAGED IN OTHER TYP
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5294 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, UNSPECIFIED PLACE, WHILE RESTING, SLEEPING, E
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5298 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, UNSPECIFIED PLACE, WHILE ENGAGE IN OTHER SPEC
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X5299 PROLONGED STAY IN WEIGHTLESS ENVIRONMENT, UNSPECIFIED PLACE, DURING UNSPECIFIED ACTIVIT
การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักเป็นระยะเวลานาน
 X53 LACK OF FOOD
ภาวะพร่องทางโภชนาการ
 X530 LACK OF FOOD, HOME
ภาวะพร่องทางโภชนาการ
 X5300 LACK OF FOOD, HOME, WHILE ENGAGEED IN SPORT ACTIVITY
ภาวะพร่องทางโภชนาการ
 X5301 LACK OF FOOD, HOME, WHILE ENGAGED IN LEISURE ACTIVITY
ภาวะพร่องทางโภชนาการ
 X5302 LACK OF FOOD, HOME, WHILE WORKING FOR INCOME
ภาวะพร่องทางโภชนาการ
 X5303 LACK OF FOOD, HOME, WHILE EMGAGED IN OTHER TYPE OF WORK
ภาวะพร่องทางโภชนาการ
 X5304 LACK OF FOOD, HOME, WHILE RESTING, SLEEPING, EATING OR ENGAGING IN OTHER VITAL ACTIVITY
ภาวะพร่องทางโภชนาการ
 X5308 LACK OF FOOD, HOME, WHILE ENGAGE IN OTHER SPECIFICED ACTIVITY
ภาวะพร่องทางโภชนาการ

 แสดงหน้า 73 [ แสดงหน้าละ : แถว ] - [ ทั้งหมด 124 หน้า] -  [ 18480 แถว ] -  [ เลือกหน้า      ]