รายการแจ้งซ่อมอุปกรณ์งานซ่อมบำรุง


 


แสดง 1 ถึง 20 จาก 2,508 ผลลัพธ์
#วันที่แจ้งชื่อผู้แจ้งปัญหาสาเหตุ/วิธีแก้ไขผู้ดำเนินการสถานะรายละเอียด
126 พ.ย. 64
เวลา : 13:48
นายธีระพร สุขสิงห์อุปกรณ์ต่อพ่วง ขอติดตั่งโทรศัพย์ที่คลินิก ARI (ย้ายจาก เบอร์167 มาเป็น210 ) (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
226 พ.ย. 64
เวลา : 09:30
นายจตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชาใช้งานไม่ได้ อ่างล้างมือตันชุดท่อน้ำทิ้งชำรุด/คลัง-ชุดท่อน้ำทิ้ง จำนวน 1 ชุด,สะดืออ่าง จำนวน 1 ชุด *ดำเนินการแล้วเกริกชัย ถุงเงินศิริสำเร็จ
325 พ.ย. 64
เวลา : 09:56
นายวิชาญ นันชมใช้งานไม่ได้ ล้อหน้าซ้ายเอียง (ล้อล้ม)ล้อหน้าซ้ายเอียง (ล้อล้ม)/จ้างร้านค้าภายดำเนินการเกริกชัย ถุงเงินศิริสำเร็จ
424 พ.ย. 64
เวลา : 15:08
นางสาววิภาดา ผดุงศรีใช้งานไม่ได้ ท่อน้ำหลังห้องคนขับรถรั่วซึม0630621617(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
524 พ.ย. 64
เวลา : 10:02
นางเกศรา สิทธิประภาใช้งานไม่ได้ ฝ้าตก(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
624 พ.ย. 64
เวลา : 09:24
นายเอกราช มีแก้วใช้งานไม่ได้ เก้าอี้พัง นั่งแล้วหงายหลัง ไม่สามารถใช้งานได้เก้าอี้พัง นั่งแล้วหงายหลัง/ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัวเกริกชัย ถุงเงินศิริกำลังดำเนินการ
723 พ.ย. 64
เวลา : 10:11
นายเอกชัย พวงสมบัติใช้งานไม่ได้ ทำฉากกั้นต่างด้าว(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
822 พ.ย. 64
เวลา : 10:14
นางเกศรา สิทธิประภาใช้งานไม่ได้ น้ำปะปาไม่ไหล ดำเนินการแล้ววัฒนา โชติธรรมโมสำเร็จ
922 พ.ย. 64
เวลา : 09:17
นางสาวมุฑิตา ขาวสอาดเปิดไม่ติด โต๊ะสำนักงานแตกหักโต๊ะสำนักงานแตกหัก/ซื้อ-วัสดุเพื่อซ่อมเกริกชัย ถุงเงินศิริกำลังดำเนินการ
1019 พ.ย. 64
เวลา : 10:50
นางปราณี นามประดิษฐ์เปิดไม่ติด ไฟทางเดินบ้านพักตั้งแต่สนามบาส(ด้านข้าง)จนถึงบริเวณที่เก็บขยะ(หน้าบ้านดวงสมร)ไม่ติด ลงเวรบ่ายขึ้นเวรดึกมืดมาก (ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
1119 พ.ย. 64
เวลา : 10:48
นางปราณี นามประดิษฐ์ใช้งานไม่ได้ ห้องแยก 206 มาตรวัดขึ้นเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ห้องแยก 206 มาตรวัดขึ้นเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้/จ้างร้านค้าภายนอกดำเนินการเกริกชัย ถุงเงินศิริกำลังดำเนินการ
1219 พ.ย. 64
เวลา : 08:38
นางปูรินทร์ คูหาทองเปิดไม่ติด พัดลมตั้งพื้นเปิดไม่ติด(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
1318 พ.ย. 64
เวลา : 15:16
นางรัตติกาล สุขเจริญใช้งานไม่ได้ ลูกบิดประตูเสีย ล๊อคไม่ได้ (บ้านพัก รัตติกาล สุขเจริญ)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
1418 พ.ย. 64
เวลา : 15:15
นางรัตติกาล สุขเจริญใช้งานไม่ได้ ก๊อกน้ำ เปิดไม่ได้ (บ้านพัก รัตติกาล สุขเจริญ)(ไม่ได้ตั้ง)(ไม่ได้ตั้ง)รอตรวจสอบ
1518 พ.ย. 64
เวลา : 13:42
นางสาววิภาดา ผดุงศรีใช้งานไม่ได้ ลูกบิดชำรุดลูกบิดชำรุด/คลัง-เปลี่ยนลูกบิดประตู จำนวน 1 ชุด *ดำเนินการแล้วเกริกชัย ถุงเงินศิริสำเร็จ
1618 พ.ย. 64
เวลา : 09:20
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณเปิดไม่ติด ไฟระหว่างเตียง1-2 เปิดแล้วไม่ติดหลอดเสีย/คลัง-เปลี่ยนหลอดLED 18 W จำนวน 1 หลอด *ดำเนินการแล้วเกริกชัย ถุงเงินศิริสำเร็จ
1717 พ.ย. 64
เวลา : 15:30
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณใช้งานไม่ได้ เปิดแอร์แล้วไม่เย็นดำเนินการแล้ววัฒนา โชติธรรมโมสำเร็จ
1817 พ.ย. 64
เวลา : 14:45
นางสาววิภาดา ผดุงศรีใช้งานไม่ได้ รีโมทแอร์บ้านหมออรรถพร เสียรีโมทแอร์เสีย/ซื้อ-รีโมทแอร์ จำนวน 1 อันเกริกชัย ถุงเงินศิริกำลังดำเนินการ
1917 พ.ย. 64
เวลา : 10:24
นายวัฒนา โชติธรรมโมใช้งานไม่ได้ ติดฟัล์มประตูรถและซ่อมประตูรถ นข.42 จันทบุรีจ้างบริาัทภายนอกดำเนินการวัฒนา โชติธรรมโมสำเร็จ
2017 พ.ย. 64
เวลา : 09:50
นางสาวกาญจนา ประทุมวรรณใช้งานไม่ได้ ห้องพิเศษ103 ระตูห้องน้ำพังประตูห้องน้ำชำรุด/ซื้อ-ประตู PVC 200*70 เจาะลูกบิด จำนวน 1 ชุดเกริกชัย ถุงเงินศิริกำลังดำเนินการ