อัลบั้มกิจกรรม
 
 
ข้อมูลองค์กร

งานวิจัย/งานวิชาการ
วาระการประชุม
ทำเนียบผู้บริหาร
ครงสร้างบุคลากร
แผนที่/แผนผัง
ฐานข้อมูลรหัสโรค(ICD10)

เงินเดือน/ค่าตอบแทน
DataCenter จันทบุรี
ตรวจสอบข้อมูล WM webmanager
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ระบบบริหารความเสื่ยง
ระบบบันทึกวันลา
รายงานตัวชีวัดจังหวัดจันทบุรี
ระบบบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลProvis 21 แฟ้ม OPPP
EMS SOIDAO HOSPITAL

 
 
 
ศูนย์ข้อมูล คปสอ.สอยดาว

Data Center คปสอ.สอยดาว

 

 Data Center Cup ที่จังหวัดจันทบุรี

 

 
 
 
เช็ค E-mail
Email
รหัสผ่าน
Language:
Theme:
  เข้าสู่ระบบ
  เปลี่ยนรหัสผ่าน
  Admin..
 
 
 
ลิ้งค์ เพื่อนบ้านเรา

กระทรวงสาธารณสุข
สนง.ประกันสังคม
มติประชุมกระทรวง
เช็คสิทธิรักษาพยาบาล
เช็คสิทธิประกันสังคม
สสจ.จันทบุรี
สสจ.ตราด
สสอ.มะขาม
สนง.สาธารณสุขสอยดาว
 ICT สอยดาว
รพ.นายายอาม จ.จันทบุรี
รพ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
รพ.แหลมงอบ จ.ตราด
รพ.คลองใหญ่ จ.ตราด
บ้านซับตารีดอทคอม
อบต.ทุ่งขนาน
โปรแกรม OPDCARD MitNet
บ้านปลาคาร์พจันทบุรี
Thnic จดทะเบียนweb
แปลงCODE HTML>PHP
DragonHispeedเช็คโดเมน
จองรถจองห้องประชุม

 
 
 
ส่งรายงานหน่วยงาน

รายงานส่งข้อมูล 18แฟ้ม สปสช
รายงานข้อมูลกาารตาย
รายงานhotpitalprofile
รายงานส่งข้อมูล 18 แฟ้ม สนย.
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 18 แฟ้ม สนย.
รายงานยาเสพติด
 

 
 
 
ไทยทีวี/หนังสือพิมพ์

    

 
  

 

 
 
 
ไทยเรดิโอ
 
 


 

 
 
คลังความรู้ EMS
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

02/11/11
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลที่ไป อ.สอยดาว    


 

ข้อมูลทั่วไปอ.สอยดาว
 
ประวัติความเป็นมา
      อำเภอสอยดาวเป็นอำเภอขนาดใหญ่แยกจากอำเภอโป่งน้ำร้อนเมื่อ 25 ธันวาคม 2530 และได้ยกฐานนะเป็นอำเภอ เมื่อ 9 เมษายน 2535 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 770.948ตารางกิโลเมตร มี 5 ตำบล 68 หมู่บ้าน ตำบลที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดน มี 2 ตำบล คือ ตำบลทุ่งขนาน และตำบลสะตอน ตำบลทุ่งขนาน มีหมู่บ้านที่ติดชายแดน 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,10,14,15 และ หมู่ที่ 16 ตำบลสะตอน มีหมู่บ้านติดชายแดน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12
            สภาพของอำเภอสอยดาวเป็นที่ราบเชิงเขามีอากาศค่อนข้างเย็นไม่ร้อนจัด มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ประเภทพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด มีการทำสวนผลไม้ประมาณ 30 % โดยเฉพาะลำไย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอสอยดาว ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มียอดเขาที่สูงที่สุด คือยอดเขาสอยดาว มีความสูง 1,670 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเตรียมการและป่าสงวน โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาสอยดาวยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศไทย และในบริเวณเทือกเขาสอยดาวแห่งนี้ยังได้ค้นพบสัตว์ที่หายาก และเป็นสัตว์ที่พบเป็นแห่งเดียวของประเทศไทย คือ “ กบอกหนาม
ที่ตั้งและอาณาเขต

            อำเภอสอยดาว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอโป่งน้ำร้อน เป็นระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีเป็นระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
            ทิศเหนือ ติดต่อ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
            ทิศใต้ ติดต่อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
            ทิศตะวันออก ติดต่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา
            ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอแก่งหางแมว กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

 

 

หมู่ ต.ปะตง (01) ต.ทุ่งขนาน(02) ต.ทับช้าง (03) ต.ทรายขาว(04) ต.สะตอน(05)
1 ปะตง ทุ่งขนาน ทับช้าง ตามูล สะตอน
2 คลองกะทา ซับตารี ซับสงฆ์ สำโรงบน ป่าข้าวโพด
3 ตาเรือง เขาสะท้อน สะพานหก ตามูลล่าง คลองแจง
4 กระทิงทอง หนองมะค่า โป่งเจริญชัย วังยาว ทรัพย์เจริญ
5 ท่าใหม่ เตาถ่าน  ซับตาหัน ปะตงล่าง สวนส้ม
6 เขาแก้ว ไผ่ล้อม ไทรงาม สำโรงล่าง ทรัพย์สมบูรณ์
7 ตาเรืองล่าง หนองแก ซอยสุขสันต์ มหาเจรีย สุขสวัสดิ์
8 พัฒนาร่วมใจ ใหม่ร่วมมิตร คลองพอก มหาเจรียล่าง คลองแจงบน
9 ใหม่สันติสุข หินขาว เขาแดง ไทรแก้ว เขาไผ่
10 หนองจับเป็ด คลองเม่น เขาผาสุข น้ำซับ สะตอนเหนือ
11 พูลทองสามัคคี เขานมนาง เนินสมบูรณ์ ดอนสมบูรณ์ ทรัพย์เจริญใต้
12   โพธิ์ศรี คลองทรัพย์ นากระชาย สวนส้มล่าง
13   บ่อยาง เขาแหลม วังศิลา  
14   หนองบอนเหนือ บ้านใหม่ 76    
15   ซับตารีสอง บ้านใหม่ชัยมงคล    
16   หนองบอน คลองตาโนด    
17     เขาแดงพัฒนา    
18     คลองกลาง